Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

A Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kara Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú 3 féléves továbbképzést indít Gyulán, levelező munkarendben pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére.

A képzés célja, hogy a résztvevők az oklevél megszerzésével olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén. A képzésen részt vevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni foglalkozást tervezzenek és valósítsanak meg. A képzési program a személyiség- és készségfejlesztő kurzusai által a hallgatók felkészítést kapnak saját maguk mentális védelmének biztosítására.

Célunk, hogy a képzésben résztvevők – az Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési oklevél megszerzésével képesek legyenek

  • saját hivatásuk során a mentálhigiénés elveket alkalmazni;
  • egészségtudatos magatartásra és ezt környezetüknek is átadni;
  • felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetükben és ezt korrigálni

Képzéssel kapcsolatos információk

Oklevélben szereplő szakképzettség:Egészségfejlesztő mentálhigiénikus
A képzés formája:levelező
Képzés helye:Gyula, GFE -ESZK Egészségtudományi Intézet (Gyula, Szent István u. 17-19.)
Képzés időtartama:3 félév 90 kredit

A szakirányú továbbképzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.