Etikatanár (erkölcstan-tanár) mesterszak (MA)

Az ETAN szak adatai

A képzés jellege: közismereti tanár szak (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 2-3
Kreditösszeg: 60-90
Szakképzettség megnevezése: okleveles etikatanár (erkölcstan-tanár)
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges
Szakfelelős: Dr. Janka Ferenc

Az ETAN szakos képzés célja

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett tanári szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a köznevelésben, a szakképzésben és a felsőoktatásban, illetve a felnőttképzésben az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Gyakorlati tudnivalók a jelentkezők számára

Szakjaink államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhetőek. A költségtérítési díj féléves összege 300.000 Ft.

Etikatanár szakra központi felvételi eljárásban lehet jelentkezni (www.felvi.hu).

A jelöltek felvételi pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági motivációs elbeszélgetésen vesznek részt.

Nyelvvizsga-követelmények: Az OH állásfoglalása alapján a mesterképzésre jelentkezéshez nem kötelező a nyelvvizsga!

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Felvételi pontok:

 •  szakmai és motivációs beszélgetés: 50 pont
 •  oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható az alább felsoroltak alapján:

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. publikáció: 2 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 2 pont
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont
 • kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont
 • OTDK 1-3. hely: 2 pont
 • szakirányú pedagógusi szakmai gyakorlat: 2 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 2 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 2 pont
 • tudományos munka: 2 pont

Csatolandó dokumentumok

 • Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
 • Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Tájékoztatás, bővebb információ