Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés

A képzés célja

A képzésre társadalomtudományi valamint bölcsészettudományi és pedagógusképzés képzési területen szerzett legalább alapképzési diplomával rendelkezők jelentkezhetnek.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek rendszerszerűen elemezni a családokban-, közösségekben-, iskolai keretek között zajló folyamatokat, felismerni és hatékonyan kezelni a szociális problémákat, megelőző projekteket kidolgozni, támogató szolgáltatásokat kiépíteni.
A képzés során a hallgatók átfogó pedagógiai-, pszichológiai-, szociális munka-, szociológiai és szociálpolitikai ismereteket szereznek, mely révén felépíthetik és menedzselhetik az iskolai szociális munka tevékenységét, a problémák kezelésére vérteződnek fel, így a családon belüli erőszak valamint a családi és iskolai krízisek feltárására és kezelésére, a szegénység és kirekesztődés enyhítésére a konfliktusok kezelésére.

Képzéssel kapcsolatos információk

Oklevélben szereplő szakképzettség:Iskolai szociális munkás
Helyszín:GFE – ESZK, Gyula, Szent István u. 17-19.
Képzési forma:Levelező
Időtartam:2 félév
Szerezhető kredit:60 kredit

A szakirányú továbbképzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.