Mentálhigiéné az óvodában, iskolában pedagógus szakvizsgára való felkészítés

A Gál Ferenc Egyetem a Teológiai Kara Szegeden és az Egészség- és Szociális Tudományi Kara Gyulán (kihelyezett képzés) pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést indít Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen. A 4 féléves, levelező munkarendben folyó továbbképzés pedagógus képzési területen, óvodapedagógus, tanító, tanári (főiskolai, egyetemi, alap- illetve mesterképzési) végzettséggel rendelkezők részére kerül meghirdetésre.

A képzés célja, hogy a résztvevők egységben lássák a köznevelés rendszerét, benne a mentálhigiéné szerepét, gyakorlatban hasznosítható, azonnal felhasználható ismereteket, módszereket sajátítsanak el.
Azon pedagógusok, akik már rendelkeznek pedagógus szakvizsgával, és erről igazolást (okmánymásolatot) küldenek, 2 félév alatt megszerezhetik a mentálhigiénés szakirányú továbbképzési oklevelet.

Képzéssel kapcsolatos információk

Oklevélben szereplő szakképzettség:óvodapedagógusi diploma esetén: Szakvizsgázott pedagógus mentálhigiéné az óvodában szakterületen
tanítói, ill. tanári diploma esetén: Szakvizsgázott pedagógus mentálhigiéné az iskolában szakterületen
A képzés formája:levelező
Képzés helyszínei:Szeged – GFE- Teológiai Kar (Szeged,  Dóm tér 6.)
Gyula – GFE-ESZK Egészségtudományi Intézet (Gyula, Szent István u. 17-19.) (kihelyezett képzés)
Képzés időtartama:4 félév 120 kredit

A szakirányú továbbképzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.