Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account at ISCED level 5)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

szakképzettség:

 • felsőfokú  államháztartási közgazdász-asszisztens
 • felsőfokú  nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens
 • felsőfokú  pénzintézeti közgazdász-asszisztens
 • felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

 • Public Finance Economist Assistant
 • Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant
 • Banking Economist Assistant
 • Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

választható szakirányok:

 • államháztartási (Public Finance)
 • nonprofit (Nonprofit)
 • pénzintézeti (Banking)
 • vállalkozási (Enterpreneurship)

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Besorolási alapképzési szak: pénzügy és számvitel

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munka-kör(ök):

 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 3614 Számviteli ügyintéző
 • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3652 Adó-és illetékhivatali ügyintéző
 • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • 4121 Könyvelő (analitikus)
 • 4129 Egyéb számviteli foglalkozású

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élet-hossziglan tanulást is.

Az államháztartási szakirányon továbbá a közfeladatokat ellátó államháztartási szervezetek számára képzett szakemberek képesek a vezetői döntések megalapozásához, végrehajtásuk ellenőrzéséhez szükséges pénzügyi-számviteli információs rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez rendszerszemléletű gondolkodással felelősen hozzájárulni;

a nonprofit szakirányon továbbá a szektorközi kapcsolatrendszer ismeretében, a birtokukban lévő speciális módszertani ismeretekkel képesek a civil szervezetek, egyházak és egyházi intézmények, politikai pártok, nonprofit gazdasági társaságok, egyéb nonprofit szervezetek pénzügyi-számviteli, ügyviteli feladatait ellátni, ezzel erősíteni a szervezetek értékteremtő szakmai tevékenységét;

a pénzintézeti szakirányon továbbá olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;

vállalkozási szakirányon továbbá, akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.