Szociális munka alapszak – duális képzés

A Gál Ferenc Egyetem Szociális munka alapszakára duális képzési formára is lehet jelentkezni 2019/2020. tanévtől a főiskola gyulai karán!

A duális képzési forma ez idáig a műszaki/mérnöki ismereteket igénylő munkaterületeken volt jellemző (pl.: autógyártás Kecskemét-Győr Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói, már tanulmányi idejük alatt munkavállalóként is megjelenhettek a Mercedesnél, Audinál).

Újdonság ennek a képzési formának a kiterjesztése a humán szakmákra, szakterületekre.
A szociális munka professzionális segítő, fejlesztő, szervező tevékenység, mellyel embertársaink boldogulását, társadalmi közösségeink fejlődését segíthetik elő a jelentkezők! A társadalmi folyamatokhoz való sikeres igazodást elősegítő munkavégzés hétköznapi gyakorlatában a szociális munkások jelentős szerepet töltenek be.

A felsőoktatási képzések között, éppen ezért a Szociális munka gyakorlatigényes alapképzési szaknak minősül, hiszen az elméleti ismereteken túl, már a képzés időszakában is fontos szakmai identitást formáló, szakmai tudatosságot fokozó hatása van a hétköznapi gyakorlati munkavégzésnek, a klienskörrel való személyes találkozásoknak, megtapasztalásoknak.

A diploma megszerzését követően nagy előnyt jelent, ha valaki már a tanulmányi ideje alatt gyakornoki munkákat végezhet, megtanulhatja, hogyan lehet a szakmában dolgozó munkatársakkal, társszakmák képviselőivel hatékonyan együtt dolgozni a kitűzött segítői célok sikeres elérése érdekében.

A duális képzés keretében a jelentkezők a szociális munka alkalmazható eszközeinek és módszereinek elméleti alapjait a 7 féléves elméleti képzésen szerezhetik meg.
Az elméleti ismeretekhez szorosan illeszkedő terepgyakorlati szakmai tudást, a választott intézmény tereptanárának koordinálásával lépésről lépésre sajátíthatják el. Az intézményi tereptanár és a főiskola duális képzési koordinátora mindenben segítik a hallgató előrejutását, szoros együttműködésben dolgoznak.

A duális képzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelentkező hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát a főiskolával együttműködő partnerintézmény telephelyein (a szociális-és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben).

A duális képzés teljes képzési ideje alatt (7 félév) külső gyakorlóhelyen is tanulhat a jelentkező a főiskola által meghatározott időszakokban, úgy, hogy felsőoktatási ösztöndíja mellett az általa választott intézménytől díjazást/fizetést is kap. Ennek mértéke minden hónapban a minimálbér 60%-a (bruttó 80 ezer Ft körüli összeg).
Az ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény, a duális képzési díjat a főiskolával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően a szakmai gyakorlóhely fizeti.