Szociális munka alapszak – duális képzés

A Gál Ferenc Egyetem Szociális munka alapszakára duális képzési formára is lehet jelentkezni 2019/2020. tanévtől a egyetem gyulai karán!

A duális képzési forma ez idáig a műszaki/mérnöki ismereteket igénylő munkaterületeken volt jellemző (pl.: autógyártás Kecskemét-Győr Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói, már tanulmányi idejük alatt munkavállalóként is megjelenhettek a Mercedesnél, Audinál).
Újdonság ennek a képzési formának a kiterjesztése a humán szakmákra, szakterületekre.
A szociális munka professzionális segítő, fejlesztő, szervező tevékenység, mellyel embertársaink boldogulását, társadalmi közösségeink fejlődését segíthetik elő a jelentkezők! A társadalmi folyamatokhoz való sikeres igazodást elősegítő munkavégzés hétköznapi gyakorlatában a szociális munkások jelentős szerepet töltenek be.
A felsőoktatási képzések között, éppen ezért a Szociális munka gyakorlatigényes alapképzési szaknak minősül, hiszen az elméleti ismereteken túl, már a képzés időszakában is fontos szakmai identitást formáló, szakmai tudatosságot fokozó hatása van a hétköznapi gyakorlati munkavégzésnek, a klienskörrel való személyes találkozásoknak, megtapasztalásoknak.
A diploma megszerzését követően nagy előnyt jelent, ha valaki már a tanulmányi ideje alatt gyakornoki munkákat végezhet, megtanulhatja, hogyan lehet a szakmában dolgozó munkatársakkal, társszakmák képviselőivel hatékonyan együtt dolgozni a kitűzött segítői célok sikeres elérése érdekében.
A duális képzés keretében a jelentkezők a szociális munka alkalmazható eszközeinek és módszereinek elméleti alapjait a 7 féléves elméleti képzésen szerezhetik meg.
Az elméleti ismeretekhez szorosan illeszkedő terepgyakorlati szakmai tudást, a választott intézmény tereptanárának koordinálásával lépésről lépésre sajátíthatják el. Az intézményi mentorok és az egyetem duális képzési koordinátora mindenben segítik a hallgató előrejutását, szoros együttműködésben dolgoznak.
A duális képzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelentkező hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát az egyetemmel együttműködő partnerintézmények telephelyein (a szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben).

Együttműködő partnerintézmények: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye,
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

A duális képzés teljes képzési ideje alatt (7 félév) külső gyakorlóhelyen is tanulhat a jelentkező az egyetem által meghatározott időszakokban, úgy, hogy felsőoktatási ösztöndíja mellett az általa választott intézménytől díjazást/fizetést is kap. Ennek mértéke minden hónapban a mindenkori minimálbér 60%-a.
Az ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény, a duális képzési díjat az egyetemmel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően a szakmai gyakorlóhely fizeti.

A partnerintézményekhez történő jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ (Jelentkezési lap) szolgáltatásában érdeklődhet a Kari Tanulmányi Osztályon, ahol kollégáink állnak szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Gróhné Cseke Zsuzsanna tanulmányi osztályvezető: grohne.cseke.zsuzsanna@gfe.hu; to.eszk@gfe.hu
Harangozóné Türi Anita oktatási- gazdálkodási előadó: turi.anita@gfe.hu
Telefonszám: +36/20 514 0771 626 és 627 mellékein.