Idegen nyelv kritérium tantárgy tanulása a Gál Ferenc Egyetemen

A Nemzeti felsőoktatásról (2022. évi LIX) szóló törvény módosítása értelmében az oklevél kiadásának a továbbiakban nem feltétele a nyelvvizsga, így 2023-tól a GFE hallgatói, amennyiben sikeres záróvizsgát tesznek, megkapják az oklevelüket. Azon mintatantervekben, amelyekben a nyelvvizsga-követelmény, mint oklevélkiadási feltétel megjelent, törlésre került ez a feltétel. Ugyanakkor e jogszabály előírja, hogy a szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket a tantervben szükséges meghatározni a tanulmányaikat 2022/23. tanévben, vagy ezt követően megkezdő hallgatók esetében.

A fenti törvény változásaira tekintettel a GFE Szenátusa az alábbi döntést hozta 2023. február 22-én:

A 2022/23. tanévben, vagy ezt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozóan a szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek a szak tantervében kerülnek meghatározásra.