Egészség- és Szociális
Tudományi Kar
Gyula
A karról

Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar
5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
Telefon: (66)-561-620
E-mail: titkarsag.eszk@gfe.hu

Dékáni köszöntő

Isten hozta Önt a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karán!

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”
(Weöres Sándor)

A gyulai több, mint negyedszázados felsőoktatási múltra visszatekintő intézmény 2017. február 1-től a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez tartózó Gál Ferenc Főiskolaként, majd az innovatív fejlesztéseknek köszönhetően 2020. augusztus 1-től Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karaként működik.

Intézményünk megalakulása óta a megye egészségügyi, szociális és turisztikai képzésének meghatározó képviselője, melyhez nagyban hozzájárul a város intézményi és turisztikai adottsága.

Képzéseink során olyan segítő hivatásban és turisztikai szektorban dolgozó szakembereket képezünk, akik a kiváló oktatói háttér mellett a tudásukat a közel 175 éves múlttal rendelkező megyei kórház, szociális ágazat szakembereitől, valamint a Dél-Alföld gyöngyszemeként is kiemelt helyen számon tartott, Gyula városának hazai és nemzetközi szinten is elismert gyakorló szakembereitől sajátíthatják el. Tesszük mindezt a keresztény szellemiségben megerősödve, úgy, hogy hallgatóink a számos elméleti és gyakorlati tudás megszerzésén túl egy felelősségteljes életszemlélettel gazdagodva lépjenek az önmegvalósítás útjára.

Az egyetem nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően hallgatóink az ERASMUS+ együttműködés keretében 38 európai országban, míg a CAMPUS MUNDI által a tengerentúlon az Egyesült Államokban is bővíthetik elméleti és gyakorlati tudásukat.

Hiszünk abban, hogy az elmélet és a gyakorlat ilyen mértékű és irányú kapcsolódásával innovatív, a mindennapok kihívásaira rugalmasan és magas szakmai tudással reagálni tudó értelmiségi, szakembereket adunk a hazai egészségügynek, valamint a turisztikai és szociális szektornak.
„Mi a jövődre készítünk fel!”

Szeretettel várunk minden kedves hallgatót, hogy Gyulán a pezsgő szellemi és kulturális élet forgatagában tölthesse a diák éveit!

Dr. Vincze Gábor
dékán

A Kar felépítése

DÉKÁN
Dr. Vincze Gábor, főiskolai docens
e-mail: dekan.eszk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-561-623

DÉKÁNHELYETTESEK
Dr. Beke Szilvia, tanszékvezető, főiskolai tanár
e-mail: beke.szilvia[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-561-629

Dr. Petróczi Erzsébet, intézetvezető, főiskolai tanár
e-mail: petroczi.erzsebet[kukac]gfe.hu

Dékáni Titkárság
Székely Eszter, titkárnő
e-mail: titkarsag.eszk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-561-623

Harangozóné Türi Anita, oktatási-gazdálkodási előadó
e-mail: turi.anita[kukac]gfe.hu

Tanulmányi Osztály
Gróhné Cseke Zsuzsanna, tanulmányi csoportvezető
e-mail: to.eszk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-561-626

Gazdasági Osztály
Sándor Csilla Tünde, gazdasági főelőadó
e-mail: sandor.tunde[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-561-628

GFE Gyulai Könyvtára
e-mail: konyvtar.eszk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-561-637
Vidóné Soós Róza, könyvtáros
e-mail: vidone.soos.roza[kukac]gfe.hu

A KAR TELEPHELYEI:
Egészség- és Szociálistudományi Intézet: Gyula, Szent István u. 17-19.
Speciális Pedagógiai Intézet: Szeged, Dóm tér 6.

Tanszékek, intézetek

EGÉSZSÉG- ÉS SZOCIÁLIS TUDOMÁNYI INTÉZET
Dr. Homoki Andrea, intézetvezető, főiskolai tanár
e-mail: homoki.andrea[kukac]gfe.hu

ALAPOZÓ EGÉSSZÉGTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Gazdag Andrea, tanársegéd
e-mail: gazdag.andrea[kukac]gfe.hu

ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, adjunktus
e-mail: parduczne.szollosi.andrea[kukac]gfe.hu

Dr. Rokszin Adrienn Aranka, adjunktus
e-mail: rokszin.adrienn[kukac]gfe.hu

EGÉSZSÉTURIZMUS TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Beke Szilvia, főiskolai tanár

Borbola Gábor Erik, főiskolai mestertanár
e-mail: borbola.gabor[kukac]gfe.hu

SZOCIÁLIS MUNKA TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Homoki Andrea, főiskolai tanár
Czinderi Kristóf, tanársegéd
e-mail: czinderi.kristof[kukac]gfe.hu

Dr. Fodorné Vidó Renáta, tanársegéd
e-mail: vido.renata[kukac]gfe.hu

Dr. Latorcai Csaba, főiskolai tanár
e-mail: latorcai.csaba[kukac]gfe.hu

SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET
intézetvezető: Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár

NEVELÉS- ÉS TÁRSADALOMPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár

TÁRSADALOMPEDAGÓGIA TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár
e-mail: rektor[kukac]gfe.hu

Bíró Gyula, főiskolai mestertanár
e-mail: biro.gyula[kukac]gfe.hu

Dr. Lepeš Josip, főiskolai docens, egyetemi rendkívüli tanár
e-mail: lepes.josip[kukac]gfe.hu

Dr. Thékes István, főiskolai docens
e-mail: thekes.istvan[kukac]gfe.hu