Gazdasági kar
Békéscsaba
A karról

Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Telefon: (66)-887-150
E-mail: titkarsag.gk[kukac]gfe.hu

Dékáni köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Gál Ferenc Egyetem honlapján!

A felsőoktatás több mint 30 éves múltra tekint vissza Békéscsabán. A mai profilt meghatározó gazdasági képzés a kilencvenes évek közepétől érhető el. Kezdetektől számos nevet viselt az intézmény, a jelenlegit a Szeged-Csanád Egyházmegyéhez tartozó Gál Ferenc Főiskolához való csatlakozás óta viseli. Erre 2018-ban került sor, a kar ekkor nyerte el a megnyugtató, biztonságot jelentő stabilitást.
Az elmúlt három évtized alatt több ezer hallgató szerzett diplomát a békéscsabai intézményben. A munkaerőpiaci visszajelzések, valamint az Alumni adatok szerint az itt végzett hallgatók többsége sikeres karriert futott be.

Jelenleg gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, valamint műszaki menedzser alapszakokon, továbbá különböző felsőoktatási szakképzéseken tanulhatnak a békéscsabai intézménybe jelentkezők. Az országban elsőként itt kezdődött el egy pénzintézettel közösen létrehozott duális képzés, amelyet azóta is töretlen érdeklődés jellemez.

A tudományos élet elvárásainak megfelelően több kutatóhely működik a Karon, és saját folyóiratot jelentetünk meg Perspective-Kitekintés néven. Tudományos-szakmai konferencia keretében évente több alkalommal bemutatjuk az új kutatási eredményeinket, a Magyar Tudomány

Napján pedig Tudományos Diákköri Konferencián ismerkedhetnek meg a résztvevők az ifjú kutatók munkásságával.
A Békéscsabán való tanulás nemcsak azért különleges, mert magának a városnak is kellemes hangulata van, hanem mert a Gazdasági Kar is emberléptékű. Jut idő a hallgatók egyéni, személyes mentorálására, a közvetlen, családias hangulat pedig nemcsak a mindennapi munkát teszi könnyebbé, hanem annak megteremtése és ápolása küldetésünkké vált.

Szeretettel várunk mindenkit Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán!

Őszintén bízom abban, hogy rövidesen személyesen is üdvözölhetjük nálunk!

Dr. Árpási Zoltán
dékán

A kar felépítése

DÉKÁN
Dr. Árpási Zoltán, egyetemi docens
e-mail: dekan.gk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-887-157

DÉKÁNHELYETTESEK:

Dr. Nyári Csaba, tanszékvezető főiskolai docens
e-mail: nyari.csaba[kukac]gfe.hu

Dr. Szigeti Andrea, intézetvezető főiskolai docens
e-mail: szigeti.andrea[kukac]gfe.hu

Dékáni Titkárság
Kővári Katalin, titkárnő
e-mail: titkarsag.gk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-887-150/702-es mellék, (66)-887-152

Tanulmányi Osztály
e-mail: to.gk@gfe.hu
Tel: (66)-887-150/705-ös mellék, (66)-887-155
Krajcsó Andrea Mária, tanulmányi referens
e-mail: krajcso.andrea[kukac]gfe.hu

Vandlik Jánosné, tanulmányi előadó
e-mail: vandlik.janosne[kukac]gfe.hu

Gazdasági Osztály
Tel: (66)-887-150/703-es mellék, (66)-887-153

Birkásné Uhrin Beáta, gazdasági főelőadó
e-mail: birkasne.beata[kukac]gfe.hu

Szák Edit, gazdasági ügyintéző
e-mail: szak.edit[kukac]gfe.hu

Üzemeltetési Csoport
Papp Sándor, rendszergazda
e-mail: papp.sandor[kukac]gfe.hu

Kollégium
e-mail: kollegium.gk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-887-163
Jármi József, kollégiumvezető
e-mail: jarmi.jozsef[kukac]gfe.hu

GFE Békéscsabai Könyvtára
E-mail: konyvtar.gk[kukac]gfe.hu
Tel: 66-887-150/711-es mellék, (66)-887-161
Uhrin Katalin, vezető könyvtáros
e-mail: uhrin.katalin[kukac]gfe.hu

Kelemenné Bohus Magdolna, könyvtáros
e-mail: kelemenne.magdolna[kukac]gfe.hu

A KAR TELEPHELYEI:
Gazdaságtudományi Intézet: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Társadalomtudományi Intézet: 6720 Szeged, Dóm tér 6.

Tanszékek, intézetek

GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
intézetvezető: Dr. Árpási Zoltán, egyetemi docens
e-mail: arpasi.zoltan[kukac]gfe.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Nyári Csaba, főiskolai docens

Gödör Zsuzsanna Gabriella, adjunktus
e-mail: godor.zsuzsanna[kukac]gfe.hu

Dr. Kovács Mihály Attila, főiskolai docens
e-mail: kovacs.mihaly[kukac]gfe.hu

Dr. Leszkó Róbert János, adjunktus
e-mail: leszko.robert[kukac]gfe.hu

Dr. Molnár István, egyetemi docens
e-mail: molnar.istvan[kukac]gfe.hu

Szabóné Bohus Márta, adjunktus
e-mail: szabone.marta[kukac]gfe.hu

VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Ferenczné Szarvas Anikó, mestertanár
e-mail: ferenczne.aniko[kukac]gfe.hu

Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd
e-mail: kolcseyne.maria[kukac]gfe.hu

Dr. Simon Sándor, egyetemi docens
e-mail: simon.sandor[kukac]gfe.hu

Dr. Velkey Gábor Dániel, főiskolai docens
e-mail: velkey.gabor[kukac]gfe.hu

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Dr. Szigeti Andrea, intézetvezető főiskolai docens
e-mail: szigeti.andrea[kukac]gfe.hu

Dr. Czagány Gábor, főiskolai docens
e-mail: czagany.gabor[kukac]gfe.hu

Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt
e-mail: nemeskeri.zsolt[kukac]gfe.hu

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
Dr. Máthé Ilona, lektorátusvezető, főiskolai docens
e-mail: mathe.ilona[kukac]gfe.hu

Boros Árpád, adjunktus, nyelvtanár
e-mail: boros.arpad[kukac]gfe.hu

Csefko Mónika, nyelvtanár
e-mail: csefko.monika[kukac]gfe.hu