EFOP-3.1.10-17-2017-00018

Betűméret
 • A
 • A
 • A

EFOP-3.1.10-17-2017-00018
A pályázat címe: „Fokról fokra, egyre fentebb!” – A Szeged-Csanádi Egyházmegye GFF Békési Szakképző Iskola esélyteremtő programja
A kedvezményezett neve: Gál Ferenc Főiskola
Támogatás összege : 20 000 000 Ft
Projektidőszak: 2017.09.01. – 2020.08.30.
A támogatás intenzitása: 100 %

Projekt összefoglaló

A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól4 (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

A projektbe bevont tanulók esetében kiemelt fejlesztési cél a tanulmányi eredményeik javítása (korrepetálás, tehetséggondozás), sikeres szakmai, érettségi vizsga megszerzése. Pályaorientációs tanácsadással segítjük a tanulókat továbbtanulási szándékuk elérésében, az élő idegen nyelvi tanulásban, valamint a közösségi tevékenységekben való aktív részvételre motiváljuk őket. További cél a tanulók önismeretének, tanulási képességének fejlesztése. A tanulási potenciál (tanulás tanulása) fejlesztése, a tanulási stratégiák, technikák megismertetése, elsajátítása céljából 15 órás kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk a diákok számára. A projektbe bevont tanulók szüleire fontos szerep hárul. Komoly háttértámogatásra van szüksége a tanulóknak, amit elsősorban a támogató család, a szülő, diák szoros együttműködésben valósítanak meg programokat, információkkal, tanácsokkal látjuk el a szülőket. Ennek eredményeképpen szorosabb kötődés alakul ki mind a szülők, mind a tanulók részéről az iskola iránt.

A mentortanárok számára a képzésben való részvétel segítséget nyújt abban, hogy a tanulókra vonatkozóan egyéni fejlesztési tervet készítsenek, konfliktuskezelési technikákat sajátítsanak el, didaktikai-módszertani, egészségfejlesztési, mentálhigiénés módszereket ismerjenek meg. A projekt időtartama alatt a mentor tanárok és a fejlesztő tanárok részére legalább egy alkalommal az Oktatási Hivatal által szervezett akkreditált továbbképzésen való részvétel lehetőségét kívánjuk biztosítani.

A pedagógusok esetében az önfejlesztés, egymástól való tanulás serkentése, jó módszerek megismerése és alkalmazása valósul meg.

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű fiatalok előmenetelének a segítését, melynek érdekében ezen túl is szoros együttműködést kívánunk megvalósítani településünk köznevelési intézményeivel.

Teljesítendő közvetlen célok

A program legfontosabb célja, hogy a középfokú képzésben részt vevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb számban fejezzék be sikeresen a tanulmányaikat, továbbá a továbbtanulásuk elősegítése, és a munkaerő-piacon történő érvényesülési esélyük növelése.

Kitűzött céljaink a következő:

 • Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás elősegítése
 • Tanulmányi eredmény javítása a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében
 • Családdal való rendszeres kapcsolattartás fejlesztése
 • Közösség és kapcsolatépítő tevékenységek, tanulási motivációt erősítő tevékenységek fejlesztése
 • Felsőfokú intézménybe történő továbblépéssel kapcsolatos felkészítés
 • További tevékenységek bevezetése:
 • pedagógusok, mentorok szupervizionálása, esetmegbeszélések
 • honlapon beszámolók közzététele
 • nyelvtanulás támogatása

Projektesemények

 1. mérföldkő

2. mérföldkő

3. mérföldkő

Széchenyi Pályázat