Betűméret
  • A
  • A
  • A

TDK konferencia

A Gál Ferenc Egyetem szarvasi Pedagógiai Kara 2022. május 4-én tartotta Tudományos Diákköri Konferenciáját. A rendezvény versenyzői, hallgatói személyesen és online is részt vehettek a konferencián. A köszöntők után az első és a harmadéves óvodapedagógus hallgatók művészi munkáiból készült kiállítást Baráth Nóra festőművész, szarvasi oktató nyitotta meg. A pedagógusi munkát kísérő alkotások között voltak virágszirom-kompozíciók, különleges technikákkal készült festmények, bábok.

A Kar pedagógusjelöltjei három szekcióban, valamint a középiskolás tanulók egy külön szekcióban mutatták be kutatásaikat az irodalom, néphagyományok, sport, egészséges életmód, digitális kultúra, képességfejlesztés és pedagógia témaköreiben. A konferenciát záró eredményhirdetést követően tavaszi hangversenyt tartott a Pedagógiai Kar kórusa Aradi Zsolt művésztanár vezényletével. Zongora és gitár kísérettel előadott darabok köszöntötték a győzteseket, és tavaszváró pillanatokat varázsoltak a közönségnek. A diákköri előadások, valamint a kiállítás és a hangverseny bepillantást nyújtottak a kari tehetségműhelyek munkájába. Gratulálunk az előadóknak, a témavezetőknek, a kiállítóknak, az énekkarnak! Az országos TDK konferenciára továbbjutóknak további sikereket kívánunk! A rendezvény megvalósítását segítette az NTP-HHTDK-21 pályázat.

 

A pedagógusjelöltek diákköri konferenciájának eredményei:

Első helyezést értek el:

Groska Adrienn csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató a Babaúszás: csecsemők és kisgyermekek kapcsolata a vízzel című előadásával (témavezető Dr. Fest Sarolta professzor emerita); Lehoczki Lilla óvodapedagógus hallgató az Óvodapedagógus lehetőségei az artikulációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztése érdekében című dolgozatával (témavezető: Dr. B. Kis Attil, docens); és Propszt Rita óvodapedagógus hallgató a Kisgyermekek és a digitális világ kapcsolata című kutatásával (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota docens).

Második helyezést értek el:

Győre Ildikó tanítójelölt a Képességfejlesztés lehetősége digitális eszközök segítségével című dolgozatával (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota docens); Ölveczky Krisztina óvodapedagógus hallgató az Egészséges életmódra nevelés; Táplálkozási szokások és a BMI kapcsolata az óvodában című kutatásával (témavezető: Dr. Halasi Szabolcs főiskolai tanár); Ónodi Klaudia Alexandra óvodapedagógus hallgató Az internet hatása a gyermekekre című előadásával (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota docens); és Pappné Vesztergom Andrea tanító szakos hallgató a Sárközi Márta irodalomszervezői tevékenysége a XX. századi magyar irodalomban (témavezető: Dr. B. Kis Attila docens) című kutatása.

Harmadik helyezést értek el:

Kolonitsné Fiser Noémi Nikolinka óvodapedagógus hallgató a Zenei képességek fejlesztése a sóskúti Dimbes-Dombos Óvodában – a helyi néphagyományok és népi gyermekjátékok alkalmazásával című dolgozatával (témavezető: Aradi Zsolt, tanársegéd); Rejtő Hajnalka Éva óvodapedagógus hallgató az Őrtilos hiedelemvilága és szokásrendje a XX. század második felében című előadásával (témavezető: Dr. B. Kis Attila docens); Strausz Adrienn Zsuzsa román nemzetiségi óvodapedagógus hallgató az Utilizarea bilingvismului în educația preșcolară centrată pe proiecte című kutatásával (témavezető: Dr. Birescu Mihaela nyelvtanár); Urbán Mónika óvodapedagógus hallgató az Óvodáskorú gyermekek kapcsolata a digitális eszközökkel, ezek hatásai (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens) című munkájával.

Különdíjat kaptak:

Ondos Tímea csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató a Mesék bölcsődés korban (Szülők és kisgyermeknevelők által kitalált történetek) című kutatására (témavezető: Dr. Katona Krisztina f. tanár); Matus-Patucz Viktória óvodapedagógus hallgató a Képességfejlesztés lehetősége Bee-Bot robot segítségével című előadására (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens); Póka-Tóth Melinda óvodapedagógus hallgató a Népi kismesterségek megjelenítésének lehetőségei az óvodai nevelésben (témavezető: Dr. Katona Krisztina f. tanár) című kutatására; és Puha Eszter Aida tanító szakos hallgató a Fejlesztő lehetőségek a COVID19-világjárvány hatásainak enyhítése érdekében, a Békés megyei diákok és pedagógusok körében (témavezető: Szabóné Dr. Balogh Ágota f. docens) című előadására.

A középiskolás diákok szekciójában a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum középiskolásai versenyeztek. Első helyezést értek el Nédó Ivett Maria Montessori élete, munkássága, és Trnyik Réka Kinga Waldorf óvodák című előadásukkal. Témavezetőjük Dr. Lestyán Erzsébet f. docens volt.

 TDK konferencia képei

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című NTP-HHTDK-21 pályázat. A pályázat keretében a TDK konferencia szervezése mellett tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusokat, szakmai megbeszéléseket szerveztünk a hallgatók számára (55 fő) blended learning formában, illtetve támogattuk konferencián való részvételüket, publikációik megjelenését. A TDK tehetségműhelyek számára beszereztünk szakkönyveket, művészeti segédanyagokat, digitális rajztáblákat, bee-bot robotot is. Zenei és vizuális tehetségek számára külön programokat is szerveztünk.

 

Kiadványok:

Polyhistor
Diákdiskurzus

 

TDK felkészítés

A GFE Pedagógiai Karán 2022. március 7-11. között tudományos szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok (25 óra), illetve TDK motivációs napok zajlottak. A Kar nappali tagozatos hallgatói személyesen vettek részt a rendezvénysorozaton, az intézmény levelezős hallgatói pedig online kapcsolódhattak be a programokba. A TDK projekt részeként a Kar oktatói közül öten tartottak előadást: Dr. Katona Krisztina dékán, f. tanár a tudományos stílus jellemző sajátosságairól, a TDK dolgozatok nyelvi, formai követelményeiről; Szabóné Dr. Balogh Ágota dékánhelyettes, f. docens a TDK-OTDK rendszeréről, a TDK dolgozatok prezentálásáról, a szóbeli bemutatás követelményeiről és értékeléséről; Dr. Szilvássy Orsolya tanszékvezető, f. tanár prezentációjában példákat mutatott be a nemzetiségi nyelvi témakörök és szakirodalom feldolgozásáról; Dr. B. Kis Attila f. docens irodalmi, néprajzi példákon keresztül illusztrálta a témaválasztás és a dolgozatírás sajátosságait; Dr. Lestyán Erzsébet f. docens pedig a tehetséggondozás fontosságáról, a tehetségtémakör TDK dolgozatként való feldolgozásáról szólt.

TDK kurzusok képei

 

A motivációs napok keretében művészeti tevékenységek segítették a hallgatók attitűdkialakítását.

Zenei programok – zenei tehetségműhely

A zenei napok keretében kórusműveket tanulhattak a hallgatók Aradi Zsolt oktató segítségével. A felkészítés során elsajátított műveket a TDK konferencián mutatták be. A hallgatók vizuális tevékenységként festményeket és virágkompozíciókat készítettek Baráth Nóra oktató segítségével. Az alkotások a TDK konferencián kerültek kiállításra.

Művészeti kiállítás – vizuális tehetségműhely

A hallgatók vizuális tevékenységként festményeket és virágkompozíciókat készítettek Baráth Nóra oktató segítségével. Az alkotások a TDK konferencián kerültek kiállításra.

Egyéb rendezvények képei

 

Középiskolás rendezvények:

A pályázat időtartalma alatt folyamatosan kapcsolatot tartottunk online, személyesen, telefonon a középiskolás tanulókkal. A GYSZC Székely Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola és Kollégium tanulói számára folyamatos volt a tájékoztató a tudományos kutatási lehetőségről, egyrészt a közoktatási intézményben, ahová oktatóink is járnak át tanítani, másrészt a GFE Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvodába, ahová a pedagógiai és családsegítő munkatárs szakmát tanulók szakmai gyakorlaton, hospitáláson vettek részt. Tájékoztató és szakmai napunkon 28 fő vett részt. Közülük 5-en vállalták a tudományos kutatást, a tehetségműhelyekbe való bekapcsolódást. Az őszi TDK konferenciánkon 2 tanuló részt is vett. Szakmai előadások, konzultációk történtek Dr. Fest Sarolta professzor emerita asszonnyal, aki egy tudományos kutatást ismertetett részletesen. Dr. Lestyán Erzsébet f. docens kommunikációs ismereteket, tréningeket tartott nekik. Bíró Gyula c. egyetemi docens a TDK folyamatáról tartott nekik előadást és motivációs beszélgetést. Ezen tanulók mentorálása Bíró Gyula c. egyetemi docens részéről, aki egyben a gyakorló intézmény igazgatója is és Dr. Lestyán Erzsébet f. docens segítségével valósult meg.

Középiskolás tanulók rendezvényeinek képei

 

Miniszterelnökség logó

Miniszterelnökség logó

Nemzeti Tehetségprogram logó

Nemzeti Tehetségprogram logó

Széchenyi Pályázat