Egészségügyi szervező alapszak (BSc)

A szak bemutatása

A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari”, rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel.

A Magyarországon elsőként (és Európában is az elsők között) Gyulán megszervezett és 2006-ban elindított egészségturisztikai képzés ezt az új tudást biztosítja. A képzés alapját jelentő „egészségügyi szervező szak programja” az egészségügyben végbemenő modernizációs folyamatra készít fel.

Az erre épülő egészségturizmus-szervező szakirány a kialakuló „egészségipar”, a gyógyturizmus szakembereit képezi.

A rendkívül sokszínű képzési programok az alapozó egészségügyi-, informatikai-, gazdasági-, jogi- és idegennyelvi ismereteket számos új tudásanyaggal egészítik ki. A turizmus oktatásában az általános elméleti tárgyak mellett megjelent Wellness termékcsoport, gyógyturizmus, egészségturisztikai marketing . Új tantárgyak pl. az Egészségföldrajz, a Táplálkozási trendek és gasztroturizmus, Zarándokturizmus, Turizmus pszichológiája, az Egészségturisztikai programkészítés, stb

A választható tárgyak körében újabb lehetőségek vannak pl. a kulturális-, az ökoturizmus vagy más turisztikai területek mélyebb megismerésére.

A képzési kimeneteli követelményeknek megfelelően a hallgatók a turisztikai ágazatok mellett az egészségügyi ellátásszervezés fő területeivel ( menedzsment, kontrolling, finanszírozás, stb.) is részletesen megismerkednek.

A program egyik fő célja az önálló munkára való felkészítésAz oktatás gyakorlatorientált! A különféle gyakorlatokon (melyek helyszínei az ország legszebb üdülőterületein vannak) a kötelező ismeretek elsajátítását követően tág tere nyílik az egyéni kreativitás kibontakoztatásának is. Az önálló vállalkozások indítására is felkészítő piaci- közgazdasági ismeretek (Pályázati projektek készítése, Marketing, Médiaismeretek, stb.) segítik a fantázia és a valóság sikeres egyesítését. A program szerves részét alkotják az értelmiségi gondolkodást elősegítő műveltségi szintetizáló ismeretek (Egészségtudomány történe, Személyiségfejlesztés stb.).

A végzett hallgatók valamennyi idegenforgalmi szállodai vállalkozás, gyógyfürdő, Wellness központ és egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet számára nélkülözhetetlenek.

A képzés időtartama

A 2006-ban Magyarországon is bevezetett kétszintű felsőfokú képzés rendszerében a gyulai program 7 féléves nappali és levelező tagozatos formában történik, egyetemi alapképzést (BSc-szint) jelent.

Elvégzését követően a tanulmányok egyetemeken (3 vagy 4 félévben) mesterszinten folytathatóak a turizmus-menedzsment, az egészségügyi menedzser szakon, illetve vezetés és szervezés szakon. Külföldi egyetemekkel együttműködve előkészítés alatt áll egy „saját” mesterszintű képzés is, amely a legkiválóbbakból a nemzetközi gyógyturizmus szervezőit képezi majd.

Ezt a szakot azoknak ajánljuk, akik nyitottak, kreatívak, jó szervezők, jó kapcsolatteremtő képességük van és vállalják a kemény munkát. Ez a szak számukra nyitja meg az önmegvalósítás lehetőségét, a nagy kihívások és perspektívák világát.

Néhány gyakorlati tudnivaló a jelentkezők számára

Mivel Gyulán többezer turisztikai szálláshely van, a hallgatók ízlésük és pénztárcájuk szerint válogathatnak, hol kívánnak lakni. A távolabbról érkezők lakhatási támogatásban részesülnek. Az új békéscsabai főiskolai kollégiumban elhelyezik azokat, akik azt választják.

A felvételi vizsgatárgyak közül az érettségivel jelentkezőknek kettőt kell megjelölniük. A sikeres felvételihez legalább egy tetszőleges tantárgyat emelt szinten kell teljesíteni. Többletpont viszont csak akkor kapható, ha a vizsgatárgy az alább felsoroltak egyike, és az legalább 45%-os eredményű.

Választható vizsgatárgyak:

 • Biológia
 • Fizika
 • Informatika
 • Kémia
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Természettudomány
 • Idegen nyelv
  • angol
  • francia
  • német
  • olasz
  • orosz
  • spanyol
  • latin
 • Szakmai előkészítő tantárgy
  • egészségügyi alapismeretek
  • szociális alapismeretek
  • közgazdasági alapismeretek
 • Ágazati szakmai érettségi tárgy
  • Egészségügyi ismeretek
  • Közgazdasági ismeretek
  • Egészségügyi technikai ism.
  • Szociális ismeretek

A jelentkezőknek alkalmassági beszélgetésen kell részt vennie, amely külön felkészülést nem igényel. A  jelentkező az alkalmassági vizsga időpontjáról tájékoztatást kap az előzetesen megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatás, bővebb információ:

 • A képzés helye:
  • Gál Ferenc Főiskola
   Egészség- és Szociális Tudományi Kar
   5700, Gyula, Szent István út 17-19.

Követelmények letöltése