Teológiai kar
Szeged
A karról

Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar
6720 Szeged, Dóm tér 6.
e-mail: titkarsag.tk@gfe.hu
Tel: (62)-425-738/147. mellék

Dékáni köszöntő

Kedves Hallgató!
Kedves Látogató!

Isten hozta Önt a Gál Ferenc Egyetemen, szeretettel köszöntöm a GFE Teológiai Karának dékánjaként!

Intézményünk történelmi elődje az 1030-ban létesített csanádi káptalani iskola volt, majd az I. világháborút követően 1930-ban, alapítottak Szegeden új hittudományi főiskolát, amely jelenleg Gál Ferenc Egyetemként működik.

Az Egyetem központja és egyben Teológiai Kara a szegedi Dóm téren van, de Szegeden kívül már Szarvason, Gyulán és Békéscsabán is várjuk a hitéleti képzésekre jelentkezőket!

A Teológiai Kar az elmélyült hit, tudomány és kultúra magas szintű művelésének egységét jelképezi. Képzési kínálatunk között egyaránt található osztatlan, BA és MA képzés is, ahol a jövő teológusai és papjait, katekétáit, hittanár-nevelő tanárait, pasztorális tanácsadóit, valamint katolikus egyház- és művelődéstörténészeit képezzük, megfelelve ezzel intézményünk alábbi jelmondatának: „Mi a jövődre készítünk fel!”

Mons. Dr. Kovács József
dékán, tanszékvezető főiskolai tanár,
általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor

A Kar felépítése

DÉKÁN
Mons. Dr. Kovács József, tanszékvezető főiskolai tanár,
általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor
e-mail: dekan.tk[kukac]gfe.hu
Tel: (62) 425-738/147. mellék

Dékáni Titkárság
Kónya Tünde, titkárságvezető
e-mail: titkarsag.tk[kukac]gfe.hu
Tel: (62) 425-738/147. mellék

Tanulmányi Osztály
Nemesné Kiss Gyöngyi, osztályvezető
e-mail: nemesne.gyongyi[kukac]gfe.hu
Tel: (62) 425-738/143. mellék, (62)-313-151

Tábi Judit, előadó
e-mail: tabi.judit[kukac]gfe.hu
Tel: (62) 425-738/143. mellék, (62)-313-151

Gazdasági Osztály
Papp Zsaklina, főelőadó
e-mail: papp.zsaklina[kukac]gfe.hu
Tel: (62) 425-738/141. mellék

GFE Teológiai Könyvtára
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
e-mail: kovecs.ildiko[kukac]gfe.hu
Tel: (62) 425-738/171., 173. mellék

Tanszékek, intézetek

BIBLIKUS TUDOMÁNYOK TANSZÉK
tanszékvezető: Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba, egyetemi tanár
e-mail: rozsa.huba[kukac]gfe.hu

Mons. Dr. Benyik György, főiskolai tanár
e-mail: benyik.gyorgy[kukac]gfe.hu

Ft. Kocsi György, főiskolai docens
e-mail: kocsi.gyorgy[kukac]gfe.hu

EGYHÁZTÖRTÉNET TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Horváth Gábor, főiskolai tanár
e-mail: horvath.gabor[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Tóth Tamás, főiskolai tanár
e-mail: toth.tamas[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Takáts István, főiskolai tanár
e-mail: takats.istvan[kukac]gfe.hu

FILOZÓFIA TANSZÉK
tanszékvezető: Mons. Dr. Janka Ferenc, főiskolai docens
e-mail: janka.ferenc[kukac]gfe.hu

Varga Péter Kálmán, tanársegéd
e-mail: varga.peter.kalman[kukac]gfe.hu

GYAKORLATI TEOLÓGIA TANSZÉK
tanszékvezető: Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár

Ft. Dr. Kiss Imre Zoltán, főiskolai tanár
e-mail: kiss.imre[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Thorday Attila, főiskolai tanár
e-mail: thorday.attila[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Liszkai Tamás, főiskolai docens
e-mail: liszkai.tamas[kukac]gfe.hu

Ft. Veréb László, adjunktus
e-mail: vereb.laszlo[kukac]gfe.hu

Ft. Sutka István, tanársegéd
e-mail: sutka.istvan[kukac]gfe.hu

KATEKETIKA TANSZÉK
tanszékvezető: Ft. Serfőző Levente, adjunktus, oktatási helynök
e-mail: serfozo.levente[kukac]gfe.hu

RENDSZERES TEOLÓGIA TANSZÉK
tanszékvezető: S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, főiskolai tanár

Ft. Dr. Esiobu Anayo Augustus, főiskolai tanár
e-mail: agoston[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Finta József, főiskolai docens
e-mail: finta.jozsef[kukac]gfe.hu

KERESZTÉNY MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI INTÉZET
vezető: Prof. Dr. Zakar Péter, egyetemi tanár
e-mail: zakar.peter[kukac]gfe.hu

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
vezető: Dr. Zakar Péterné, angol nyelvtanár
e-mail: zakar.peterne[kukac]gfe.hu

Dr. Biernackiné Csilics Éva, német nyelvtanár
e-mail: csilics.eva[kukac]gfe.hu