Teológiai Kar

Szeged
A karról

Jelentkezz tanulni a Teológiai Karra!

Szegeden, a régió gyönyörű, napfényes központjában vár téged is hitéleti képzéseivel a Teológiai Kar. Katolikus Egyetemünk alapja, sarokköve a hittudomány művelése, a tudományok, a társadalom minden kérdésének erre építő vizsgálata. Ez ad hátteret és szilárd értékrendet, amelyre a tudományos minőség, az elhivatottság és a szakmaiság épül. Legyél ennek részese, tudd meg, mennyi mindent kínál a Dél-Alföld legnagyobb városa, amely egyedülálló adottságokkal bír, hála mediterrán hangulatának, természeti és építészeti kincseinek, mint a lenyűgöző szépségű Dóm térnek vagy a városon keresztülkanyargó Tiszának!

A Teológiai Kar minden jóakaratú, katolikus hitét gyakorló, érettségizett vagy már diplomás számára nyitott és befogadó. Mindez a felvételi eljárásra is igaz, hisz a központi felvételitől független, saját belső eljárása van, ahol az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga előny, de nem feltétel, ahol a hallgatók minden segítséget megkapnak a nyelvvizsgák teljesítéséhez, tudásuk külföldi ösztöndíjakkal való elmélyítéséhez. Változatos a hitéleti szakok kínálata: lehet tanulni teológiát, kateketikát, pedagógiát, sőt egyházi közösségek és a karitász munka szervezését, vagy éppen művelődéstörténetet is.

Szegedi épületünk nemcsak különleges szépségű, hanem egyedülállóan rendezett tanulási környezetet nyújt a belváros szívében. A város nemzetközi szintű kulturális élete körülöttünk, sőt velünk is zajlik. Szeged iskolaváros, és a több tízezernyi diák és hallgató lüktető élete mellett a sportnak is székhelye. Fenntartó egyházmegyénk saját futballcsapata a Szent Gellért Fórum világszínvonalú stadionjában hív szurkolásra minden korosztályt és a családokat is.

A Teológia Kar a hitéleti tanulmányokat többféle módon segíti. Ilyen az ingyenes nyelvoktatás, a helyi nyelvvizsga, sok állami ösztöndíjas hely és belső ösztöndíjak. Az Erasmus program gazdag intézményi kapcsolatrendszere biztosítja, hogy minden rendesen teljesítő hallgató tudjon külföldön tanulni. Karunk ingyenes kulturális és közösségi programokkal, sporttal vár!

Miért érdemes nálunk tanulni?

  • Mert a nálunk szerzett tudás elmélyült egyházi és világi hivatásokra készít fel!
  • Mert a szellemet, a testet és lelket erősítő rendezett, nyugodt környezetben tanulhatsz!
  • Mert a sok állami ösztöndíjas hely mellett belső ösztöndíjak és külföldi tanulás is vár!
  • Mert Szeged hazánk egyik legszebb és a legfiatalosabb városa!

Tanulj a GFE Teológiai Karán! – Vezetünk az értékek világában!

Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar
(Az épület a műemléki jelleg miatt nem akadálymentesített.)
6720 Szeged, Dóm tér 6.
E-mail: titkarsag.tk@gfe.hu
Tel.: (62) 547-288, (62) 425-738/362. mellék

Dékáni köszöntő

Kedves Hallgató!
Kedves Látogató!

Isten hozta Önt a Gál Ferenc Egyetemen, szeretettel köszöntöm a GFE Teológiai Karának dékánjaként!

Intézményünk történelmi elődje az 1030-ban létesített csanádi káptalani iskola volt, majd az I. világháborút követően 1930-ban, alapítottak Szegeden új hittudományi főiskolát, amely jelenleg Gál Ferenc Egyetemként működik.

Az Egyetem központja és egyben Teológiai Kara a szegedi Dóm téren van, de Szegeden kívül már Szarvason, Gyulán és Békéscsabán is várjuk a hitéleti képzésekre jelentkezőket!

A Teológiai Kar az elmélyült hit, tudomány és kultúra magas szintű művelésének egységét jelképezi. Képzési kínálatunk között egyaránt található osztatlan, BA és MA képzés is, ahol a jövő teológusai és papjait, katekétáit, hittanár-nevelő tanárait, pasztorális tanácsadóit, valamint katolikus egyház- és művelődéstörténészeit képezzük, megfelelve ezzel intézményünk alábbi jelmondatának: „Mi a jövődre készítünk fel!”

Mons. Dr. Kovács József
dékán, tanszékvezető főiskolai tanár,
általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor

Mons. Dr. Kovács József dékán

A Kar felépítése

DÉKÁN
Mons. Dr. Kovács József, tanszékvezető főiskolai tanár,
általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor
E-mail: dekan.tk[kukac]gfe.hu
Tel.: (62)-425-738/362. mellék

DÉKÁNHELYETTES
Ft. Dr. Serfőző Levente, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási helynök
E-mail: serfozo.levente[kukac]gfe.hu
Tel.: (62)-425-738/362. mellék

Dékáni Titkárság
Kónya Tünde, titkárságvezető
E-mail: titkarsag.tk[kukac]gfe.hu
Tel.: (62)-547-288/362. mellék

Tanulmányi Osztály
Nemesné Kiss Gyöngyi, osztályvezető
E-mail: nemesne.gyongyi[kukac]gfe.hu
Tel.: (62)-425-738/316. mellék, (62)-313-151

Tábi Judit, oktatásfejlesztési irodavezető
E-mail: tabi.judit[kukac]gfe.hu
Tel.: (62)-425-738/316. mellék, (62)-313-151

Gazdasági Osztály
Tel.: (62)-425-738/381. mellék

Papp Zsaklina, főelőadó
E-mail: papp.zsaklina[kukac]gfe.hu

GFE Teológiai Könyvtára
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
E-mail: kovecs.ildiko[kukac]gfe.hu
Tel.: (62)-547-285/340., 352. mellék

Abonyiné Mihálffy Hajnalka, könyvtáros
E-mail: abonyine.m.hajnalka[kukac]gfe.hu

Tanszékek, intézetek

BIBLIKUS TUDOMÁNYOK TANSZÉK
tanszékvezető: Ft. Kocsi György, főiskolai docens
E-mail: kocsi.gyorgy[kukac]gfe.hu

Mons. Dr. Benyik György, főiskolai tanár
E-mail: benyik.gyorgy[kukac]gfe.hu

EGYHÁZTÖRTÉNET TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Horváth Gábor, főiskolai tanár
E-mail: horvath.gabor[kukac]gfe.hu

Mons. Dr. Tóth Tamás, főiskolai tanár
E-mail: toth.tamas[kukac]gfe.hu

Mons. Dr. Takáts István, főiskolai tanár
E-mail: takats.istvan[kukac]gfe.hu

Dr. Zombori István, főiskolai tanár

FILOZÓFIA TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Janka Ferenc, főiskolai tanár
E-mail: janka.ferenc[kukac]gfe.hu

Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár
E-mail: petroczi.erzsebet[kukac]gfe.hu

Varga Péter Kálmán, mesteroktató
E-mail: varga.peter.kalman[kukac]gfe.hu

GYAKORLATI TEOLÓGIA TANSZÉK
tanszékvezető: Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár

Ft. Dr. Thorday Attila, egyetemi tanár
E-mail: thorday.attila[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Liszkai Tamás, egyetemi docens
E-mail: liszkai.tamas[kukac]gfe.hu

Ft. Veréb László, mesteroktató
E-mail: vereb.laszlo[kukac]gfe.hu

Ft. Sutka István, mesteroktató
E-mail: sutka.istvan[kukac]gfe.hu

KATEKETIKA TANSZÉK
tanszékvezető: Ft. Dr. Serfőző Levente, egyetemi docens, oktatási helynök
E-mail: serfozo.levente[kukac]gfe.hu

RENDSZERES TEOLÓGIA TANSZÉK
tanszékvezető: S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, főiskolai tanár

Ft. Dr. Esiobu Anayo Augustus, főiskolai tanár
E-mail: agoston[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Finta József, főiskolai docens
E-mail: finta.jozsef[kukac]gfe.hu

Ft. Prof. Dr. Papp Miklós, egyetemi tanár
E-mail: papp.miklos[kukac]gfe.hu

KERESZTÉNY MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI INTÉZET
vezető: Prof. Dr. Zakar Péter, egyetemi tanár
E-mail: zakar.peter[kukac]gfe.hu

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
vezető: Dr. Zakar Péterné, angol nyelvtanár
E-mail: zakar.peterne[kukac]gfe.hu

Dr. Biernackiné Csilics Éva, német nyelvtanár
E-mail: csilicseva[kukac]gfe.hu

Dr. Gyertyános Éva Rita, olasz nyelvtanár

Mentoroktatók

Ft. Dr. Esiobu Anayo Augustus, főiskolai tanár
E-mail: agoston[kukac]gfe.hu

Dr. Horváth Gábor, főiskolai tanár
E-mail: horvath.gabor[kukac]gfe.hu

Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár
E-mail: petroczi.erzsebet[kukac]gfe.hu

Ft. Serfőző Levente, egyetemi docens, oktatási helynök
E-mail: serfozo.levente[kukac]gfe.hu

Ft. Dr. Thorday Attila, egyetemi tanár
E-mail: thorday.attila[kukac]gfe.hu

Oktatók szakmai, tudományos önéletrajza
Kari hírek

Teológiai Kar bemutatkozó film