Pedagógiai Kar

Szarvas
A karról

Jelentkezz tanulni a Pedagógiai Karra!

A pedagógus mesterség életteli hagyományai és a 21. századi értékközpontú nevelési innovációk találkoznak a Körös-parton, festői környezetben – számunkra ezt jelenti a szarvasi Pedagógiai Kar! Fedezd fel te is az ország egyik legnagyobb múltú pedagógiai intézményét, ahol a korszerű és fiatalosan lendületes képzések mellett számos élményt adó programot kínál a Kárpát-medence mértani középpontjában Szarvas, a természet és a kultúra kincses városa.

Országosan ismert a szarvasi közösségi és kulturális élet: gondoljunk csak a Vízi Színházra és a Cervinus Teátrumra, a fesztiválok sorára, az Arborétum csodáira, a Mini Magyarország interaktív makettpartjára, tornacsarnokokra, uszodára, a Körös vízisportjára, az Egyetemünkhöz tartozó Bolza-kastélyra. A város különleges adottságaival kéz a kézben járnak a Pedagógiai Kar friss szemléletű, gyakorlatorientált képzési, és a campuson működő Gyakorlóban hallgatóink helyben készülhetnek fel hivatásukra, lakhatásukat korszerű kollégiumunk nyújtja. Mindennek diákemlékei már sok ezer Szarvason végzett pedagógust tartanak meg ma is pályájukon, és hozzák őket vissza Karunk továbbképzéseire.

Egyetemi karunk hagyományai 1795-ig nyúlnak vissza, amikor a városszervező Tessedik Sámuel evangélikus lelkész elindította Szarvason a tanítóképzést. A mai óvó- és tanítóképzés, a kisgyermeknevelés szakjai a katolikus Gál Ferenc Egyetem szarvasi Karán és a budapesti helyszínen egyre inkább digitális pedagógiai környezetben működnek, a jelen és a jövő értékközpontú szakmai kihívásaira, a társadalom pedagógusi szolgálatára egyaránt felkészítik hallgatóinkat. Számukra a pedagógus életpályamodell gyors elhelyezkedést, kiszámítható pályafutást, növekvő társadalmi elismertséget garantál.

Miért érdemes nálunk tanulni?

  • Mert itt igazán jól érezheted magad! Erős, befogadó közösség vár az egyetemvárosi környezetben, ahol a természet kincsei vesznek körül.
  • Mert Karunk több évszázados pedagógiai hagyománya korszerű tudással egészül ki.
  • Mert támogatják hallgatóinkat Egyetemünk és Szarvas város ösztöndíjai.
  • Mert fel kell fedezni Szarvas számos kulturális és szabadidős lehetőségét.

Legyél nálunk egyetemista, fedezd fel Szarvason a pedagógiát! – Vezetünk az értékek világában!

Gál Ferenc Egyetem, Pedagógiai Kar
(Az épület részben akadálymentesített.)
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Tel.: 66/886-000
Fax: 66/311-550
E-mail: titkarsag.pk@gfe.hu

Dékáni köszöntő

Kedves Hallgató, Látogató!

Köszönjük érdeklődését a szarvasi Pedagógiai Kar oktatási és tudományos tevékenysége iránt!

A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában álló intézményünk, melynek pillérei a két évezredes keresztény szellemiség alapelvein nyugszanak, és őrzik a két évszázados tessediki hagyományokat is, minden hozzánk érkező hallgató számára élményekben gazdag, aktív, motiváló egyetemi éveket kínál.
A Szarvason működő Pedagógiai Kar a pedagógusképzés egyik meghatározó intézménye, mely képzéseit a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvodával való szoros együttműködésben valósítja meg.
Az Egyetem pedagógusképző campusán a magas színvonalú képzés elérését a lelkes és nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező oktatók, kutatók és a gyakorlati képzésben jártas, kiváló szakvezetők együttesen biztosítják. Munkájukat hozzáértő műszaki-technikai és adminisztratív személyzet támogatja, minden esetben figyelve a diákok igényeire.
Hallgatói szolgáltatásaink, melyek közül külön is kiemelendő a kollégium, a könyvtár, az informatikai labor, az internetes állomások és a vezeték nélküli hálózat, nagymértékben járulnak hozzá a sikeres egyetemi út bejárásához, a diploma megszerzéséhez.
A természeti értékekben bővelkedő Szarvas városa a turisztikai élményszerzés, a sportolás, az aktív pihenés mellett azt is elősegíti, hogy a nálunk tanulók egyetemi éveiket egy békés, barátságos és a szakmai fejlődés szempontjából ösztönző légkörben töltsék.

Oktatási kínálatunk alapképzésen: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító szak, továbbá óvodapedagógus és tanító szakon választható nemzetiségi roma, román, szlovák és német szakirány.
Alapképzéseink mellett intézményünk a pedagógus-továbbképzésben is jelentős szerepet vállal. A már diplomával rendelkező pedagógusok, valamint pedagógiai szakszolgálatok munkatársai 17 akkreditált szakirányú továbbképzési programunk közül válogathatnak.

Örömünkre szolgál, ha minket választ, és Szarvason, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán szerez diplomát.

Dr. Katona Krisztina
dékán

A kar felépítése

DÉKÁN
Dr. Katona Krisztina, tanszékvezető, főiskolai tanár
E-mail: dekan.pk[kukac]gfe.hu
Tel.: (66)-886-000

DÉKÁNHELYETTES
Szabóné Dr. Balogh Ágota, egyetemi docens
E-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

Dékáni Titkárság
Dutkon Dominika, titkárnő
E-mail: titkarsag.pk[kukac]gfe.hu
Tel.: (66)-886-002

Zsiga Jánosné, tanszéki adminisztrátor
E-mail: zsiga.janosne[kukac]gfe.hu

Tanulmányi Osztály
E-mail: to.pk[kukac]gfe.hu
Tel.: (66)-886-000

Kovács Katalin Ildikó, osztályvezető
Tel.: (66)886-006
E-mail: kovacs.katalin[kukac]gfe.hu

Adamovszki Mariann, tanulmányi előadó
Tel.: (66)886-013
E-mail: adamovszki. mariann[kukac]gfe.hu

Feifrik Zoltán, tanulmányi előadó
Tel.: (66)886-014
E-mail: feifrik.zoltan[kukac]gfe.hu

Lázi Nikoletta, tanulmányi főelőadó
Tel.: (66)886-015
E-mail: lazi.nikoletta[kukac]gfe.hu

Karrier és Alumni Iroda
Tel.: (66)-886-014

Feifrik Zoltán, referens
E-mail: karrieriroda[kukac]gfe.hu

Továbbképzési Iroda
Tel.: (66)-886-017
vezető: Dr. Lestyán Erzsébet, főiskolai docens
E-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Varga Erzsébet, tanulmányi előadó
Tel.: (66)-886-017
E-mail: varga.erzsebet[kukac]gfe.hu

Gazdasági Osztály
Tel.: (66)-886-021

Hamza Brigitta Erika, pénzügyi ügyintéző
E-mail: hamza.brigitta[kukac]gfe.hu

Jancsó Katalin Mónika, gazdasági ügyintéző
E-mail: jancso.monika[kukac]gfe.hu

 

Kollégium
E-mail: kollegium.pk[kukac]gfe.hu
Tel.: (66)-886-039

Feifrik Zoltán, kollégiumvezető

Informatikai Központ
Tel.: (66)-886-011

Almási Zoltán, rendszergazda
E-mail: almasi.zoltan[kukac]gfe.hu

Liszkai Lóránt, informatikus
E-mail: liszkai.lorant[kukac]gfe.hu

GFE Szarvasi Könyvtára
E-mail: konyvtar.pk[kukac]gfe.hu
Tel.: (66)-886-042

Daróczi Sándorné, könyvtárvezető
E-mail: daroczi.sandorne[kukac]gfe.hu

Vámosiné Szécsi Éva, könyvtáros
E-mail: vamosine.szecsi.eva[kukac]gfe.hu

Tanszékek, intézetek

GYERMEKNEVELÉSI ÉS MÓDSZERTANI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
E-mail: lipcsei.imre[kukac]gfe.hu

Bíró Gyula, mesteroktató
E-mail: biro.gyula[kukac]gfe.hu

Bontovics Ignác, főiskolai tanársegéd
E-mail: bontovics.ignac[kukac]gfe.hu

Dr. habil. Bábosik Zoltán, egyetemi docens
E-mail: babosik.zoltan[kukac]gfe.hu

Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár, Prof. Emerita
E-mail: fest.sarolta[kukac]gfe.hu

Dr. habil. Gurka Dezső, főiskolai tanár
E-mail: gurka.dezso[kukac]gfe.hu

Dr. Halasi Szabolcs, főiskolai tanár
E-mail: halasi.szabolcs[kukac]gfe.hu

Dr. Kerepeczki Éva, egyetemi adjunktus
E-mail: kerepeczki.eva[kukac]gfe.hu

Dr. Kós Nóra, egyetemi docens
E-mail: kos.nora[kukac]gfe.hu

Dr. Lestyán Erzsébet, egyetemi docens
E-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Dr. Sebestyén Krisztina, adjunktus
E-mail: sebestyen.krisztina[kukac]gfe.hu

Dr. Soós István, főiskolai docens
E-mail: soos.istvan[kukac]gfe.hu

Kiss-Kovács Renáta, tanársegéd
E-mail: kiss.kovacs.renata[kukac]gfe.hu

Kovács-Vida Júlia, tanársegéd
E-mail: vida.julia[kukac]gfe.hu

KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár
E-mail: katona.krisztina[kukac]gfe.hu

Aradi Zsolt, tanársegéd
E-mail: aradi.zsolt[kukac]gfe.hu

Baráth Nóra, tanársegéd
E-mail: barath.nora[kukac]gfe.hu

Dr. B. Kis Attila, egyetemi docens
E-mail: b.kis.attila[kukac]gfe.hu

Lonovics László, főiskolai docens
E-mail: lonovics.laszlo[kukac]gfe.hu

Mátó-Buchholcz Katalin, tanársegéd
E-mail: mato.buchholcz.katalin[kukac]gfe.hu

Szabóné Dr. Balogh Ágota, egyetemi docens
E-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

Szarka Péter, főiskolai docens
E-mail: szarka.peter[kukac]gfe.hu

Dr. Tatai Nóra, adjunktus
E-mail: tatai.nora[kukac]gfe.hu

Dr. Vincze Gabriella, adjunktus
E-mail: vincze.gabriella[kukac]gfe.hu

 

NEMZETISÉGI ÉS IDEGENNYELVI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Szilvássy Orsolya, főiskolai tanár
E-mail: szilvassy.orsolya[kukac]gfe.hu

Dr. Birescu Mihaéla Narcissza, nyelvtanár

Dr. Körtvélyessyné Mátrai Edit, nyelvtanár

Pócsik Edit, nyelvtanár

Dekrét Márta, nyelvtanár
E-mail: dekret.marta[kukac]gfe.hu

Szebedinszky Éva, nyelvtanár
E-mail: szebedinszky.eva[kukac]gfe.hu

Gyakorlati Képzésvezetők:
Bíró Gyula igazgató, címzetes egyetemi docens – óvodapedagógus szak, levelező
Dr. Lestyán Erzsébet főiskolai docens – tanító szak
Huszár Istvánné főiskolai mesteroktató – óvodapedagógus szak, nappali

Mentoroktatók:

Aradi Zsolt, tanársegéd
E-mail: aradi.zsolt[kukac]gfe.hu

Dr. B. Kis Attila, egyetemi docens
E-mail: b.kis.attila[kukac]gfe.hu

Baráth Nóra, tanársegéd
E-mail: barath.nora[kukac]gfe.hu

Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár, Prof. Emerita
E-mail: fest.sarolta[kukac]gfe.hu

Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár
E-mail: katona.krisztina[kukac]gfe.hu

Dr. Lestyán Erzsébet, egyetemi docens
E-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
E-mail: lipcsei.imre[kukac]gfe.hu

Dr. Soós István, főiskolai docens
E-mail: soos.istvan[kukac]gfe.hu

Szabóné Dr. Balogh Ágota, egyetemi docens
E-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

Kovács-Vida Júlia, tanársegéd
E-mail: vida.julia[kukac]gfe.hu

Oktatók szakmai, tudományos önéletrajza
Kari hírek

Pedagógiai Kar bemutatkozó film