Pedagógiai Kar
Szarvas
A karról

Gál Ferenc Egyetem, Pedagógiai Kar
Cím: 5540, Szarvas, Szabadság út 4.
Tel: 66/886-000
Fax: 66/311-550
E-mail: titkarsag.pk@gfe.hu

Dékáni köszöntő

Kedves Hallgató, Látogató!

Köszönjük érdeklődését a szarvasi Pedagógiai Kar oktatási és tudományos tevékenysége iránt!

A Szeged-Csanádi egyházmegye fenntartásában álló intézményünk, melynek pillérei a két évezredes keresztény szellemiség alapelvein nyugszanak, és őrzik a két évszázados tessediki hagyományokat is, minden hozzánk érkező hallgató számára élményekben gazdag, aktív, motiváló egyetemi éveket kínál.
A Szarvason működő Pedagógiai Kar a pedagógusképzés egyik meghatározó intézménye, mely képzéseit a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvodával való szoros együttműködésben valósítja meg.
Az Egyetem pedagógusképző campusán a magas színvonalú képzés elérését a lelkes és nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező oktatók, kutatók és a gyakorlati képzésben jártas, kiváló szakvezetők együttesen biztosítják. Munkájukat hozzáértő műszaki-technikai és adminisztratív személyzet támogatja, minden esetben figyelve a diákok igényeire.
Hallgatói szolgáltatásaink, melyek közül külön is kiemelendő a kollégium, a könyvtár, az informatikai labor, az internetes állomások és a vezeték nélküli hálózat, nagymértékben járulnak hozzá a sikeres egyetemi út bejárásához, a diploma megszerzéséhez.
A természeti értékekben bővelkedő Szarvas városa a turisztikai élményszerzés, a sportolás, az aktív pihenés mellett azt is elősegíti, hogy a nálunk tanulók egyetemi éveiket egy békés, barátságos és a szakmai fejlődés szempontjából ösztönző légkörben töltsék.

Oktatási kínálatunk alapképzésen: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító szak, továbbá óvodapedagógus és tanító szakon választható nemzetiségi roma, román, szlovák és német szakirány.
Alapképzésink mellett intézményünk a pedagógus-továbbképzésben is jelentős szerepet vállal. A már diplomával rendelkező pedagógusok, valamint pedagógiai szakszolgálatok munkatársai 17 akkreditált szakirányú továbbképzési programunk közül válogathatnak.

Örömünkre szolgál, ha minket választ, és Szarvason, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán szerez diplomát.

Dr. Katona Krisztina
dékán

A kar felépítése

DÉKÁN
Dr. Katona Krisztina, tanszékvezető, főiskolai tanár, rektori megbízott
e-mail: dekan.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-000

DÉKÁNHELYETTES
Szabóné Dr. Balogh Ágota, adjunktus
e-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

SZARVASI FEJLESZTÉSI REKTORI MEGBÍZOTT
Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató, főisk. mestertanár
e-mail: kepzesi.igazgató[kukac]gfe.hu

Dékáni Titkárság
Dutkon Dominika, titkárnő
e-mail: titkarsag.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-002

Zsiga Jánosné, tanszéki adminisztrátor
e-mail: zsiga.janosne[kukac]gfe.hu

Tanulmányi Osztály
e-mail: to.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-016

Kovács Katalin Ildikó, osztályvezető
e-mail: kovacs.katalin[kukac]gfe.hu

Kutas Ferencné Cseh Zsuzsanna, csoportvezető
e-mail: cseh.zsuzsanna[kukac]gfe.hu

Feifrik Zoltán, tanulmányi előadó
e-mail: feifrik.zoltan[kukac]gfe.hu

Lázi Nikoletta, tanulmányi előadó
e-mail: lazi.nikoletta[kukac]gfe.hu

Karrier és Alumni Iroda
Tel: (66)-886-014

Feifrik Zoltán, referens
e-mail: karrieriroda[kukac]gfe.hu

Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda
Tel: (66)-886-017
vezető: Nagy Jenőné ny. adjunktus
e-mail: nagy.jenone[kukac]gfe.hu

Varga Erzsébet, tanulmányi előadó
varga.erzsebet[kukac]gfe.hu

Gazdasági Osztály
Tel: (66)-886-021
Almási Annamária, gazdasági főelőadó
e-mail: almasi.annamaria[kukac]gfe.hu

Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna, személyügyi referens
e-mail: lipcseine.czifra.magdolna[kukac]gfe.hu

Kollégium
e-mail: kollegium.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-039

Feifrik Zoltán, kollégiumvezető

Informatikai Központ
Tel: (66)-886-011

Almási Zoltán, rendszergazda
e-mail: almasi.zoltan[kukac]gfe.hu

Liszkai Lóránt, informatikus
e-mail: liszkai.lorant[kukac]gfe.hu

GFE Szarvasi Könyvtára
e-mail: konyvtar.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-042

Daróczi Sándorné, könyvtárvezető
e-mail: daroczi.sandorne[kukac]gfe.hu

Vámosiné Szécsi Éva, könyvtáros
e-mail: vamosine.szecsi.eva[kukac]gfe.hu

Tanszékek, intézetek

GYERMEKNEVELÉSI ÉS MÓDSZERTANI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár
e-mail: fest.sarolta[kukac]gfe.hu

Dr. Gurka Dezső, főiskolai tanár
e-mail: gurka.dezso[kukac]gfe.hu

Dr. Halasi Szabolcs, főiskolai docens
e-mail: halasi.szabolcs[kukac]gfe.hu

Dr. Lestyán Erzsébet, adjunktus
e-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
e-mail: lipcsei.imre[kukac]gfe.hu

Dr. Soós István, főiskolai docens
e-mail: soos.istvan[kukac]gfe.hu

Vida Júlia, tanársegéd
vida.julia[kukac]gfe.hu

KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár
e-mail: katona.krisztina[kukac]gfe.hu

Baráth Nóra, tanársegéd
e-mail: barath.nora[kukac]gfe.hu

Dr. B. Kis Attila, főiskolai docens
e-mail: b.kis.attila[kukac]gfe.hu

Galambos Ádám, tanársegéd
e-mail: galambos.adam[kukac]gfe.hu

Lonovics László, főiskolai docens
e-mail: lonovics.laszlo[kukac]gfe.hu

Szabóné Dr. Balogh Ágota, adjunktus
e-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

NEMZETISÉGI ÉS IDEGENNYELVI TANSZÉK
Szarka Péter, főiskolai docens
e-mail: szarka.peter[kukac]gfe.hu

tanszékvezető: Dr. Szilvássy Orsolya, főiskolai docens
e-mail: szilvassy.orsolya[kukac]gfe.hu

Dr. Birescu Mihaéla Narcissza, nyelvtanár

Dekrét Márta, nyelvtanár
e-mail: dekret.marta[kukac]gfe.hu

Sándor Márta Judit, nyelvtanár
e-mail: sandor.marta.judit[kukac]gfe.hu

Gyakorlati Képzésvezetők:
Bíró Gyula igazgató, főisk. mestertanár – óvodapedagógus szak, levelező
Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus – tanító szak
Huszár Istvánné főisk. mesteroktató – óvodapedagógus szak, nappali