Pedagógiai Kar
Szarvas
A karról

Jelentkezz tanulni a Pedagógiai Karra!

A pedagógus mesterség életteli hagyományai és a 21. századi értékközpontú nevelési innovációk találkoznak a Körös-parton, festői környezetben – számunkra ezt jelenti a szarvasi Pedagógiai Kar! Fedezd fel te is az ország egyik legnagyobb múltú pedagógiai intézményét, ahol a korszerű és fiatalosan lendületes képzések mellett számos élményt adó programot kínál a Kárpát-medence mértani középpontjában Szarvas, a természet és a kultúra kincses városa.

Országosan ismert a szarvasi közösségi és kulturális élet: gondoljunk csak a Vízi Színházra és a Cervinus Teátrumra, a fesztiválok sorára, az Arborétum csodáira, a Mini Magyarország interaktív makettpartjára, tornacsarnokokra, uszodára, a Körös vízisportjára, az Egyetemünkhöz tartozó Bolza-kastélyra. A város különleges adottságaival kéz a kézben járnak a Pedagógiai Kar friss szemléletű, gyakorlatorientált képzési, és a campuson működő Gyakorlóban hallgatóink helyben készülhetnek fel hivatásukra, lakhatásukat korszerű kollégiumunk nyújtja. Mindennek diákemlékei már sok ezer Szarvason végzett pedagógust tartanak meg ma is pályájukon, és hozzák őket vissza Karunk továbbképzéseire.

Egyetemi karunk hagyományai 1795-ig nyúlnak vissza, amikor a városszervező Tessedik Sámuel evangélikus lelkész elindította Szarvason a tanítóképzést. A mai óvó- és tanítóképzés, a kisgyermeknevelés szakjai a katolikus Gál Ferenc Egyetem szarvasi karán és a budapesti helyszínen egyre inkább digitális pedagógiai környezetben működnek, a jelen és a jövő értékközpontú szakmai kihívásaira, a társadalom pedagógusi szolgálatára egyaránt felkészítik hallgatóinkat. Számukra a pedagógus életpályamodell gyors elhelyezkedést, kiszámítható pályafutást, növekvő társadalmi elismertséget garantál.

Miért érdemes nálunk tanulni?

  • Mert itt igazán jól érezheted magad! Erős, befogadó közösség vár az egyetemvárosi környezetben, ahol a természet kincsei vesznek körül.
  • Mert Karunk több évszázados pedagógiai hagyománya korszerű tudással egészül ki.
  • Mert támogatják hallgatóinkat Egyetemünk és Szarvas város ösztöndíjai.
  • Mert fel kell fedezni Szarvas számos kulturális és szabadidős lehetőségét.

Legyél nálunk egyetemista, fedezd fel Szarvason a pedagógiát! – Vezetünk az értékek világában!

Gál Ferenc Egyetem, Pedagógiai Kar
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Tel: 66/886-000
Fax: 66/311-550
E-mail: titkarsag.pk@gfe.hu

Dékáni köszöntő

Kedves Hallgató, Látogató!

Köszönjük érdeklődését a szarvasi Pedagógiai Kar oktatási és tudományos tevékenysége iránt!

A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában álló intézményünk, melynek pillérei a két évezredes keresztény szellemiség alapelvein nyugszanak, és őrzik a két évszázados tessediki hagyományokat is, minden hozzánk érkező hallgató számára élményekben gazdag, aktív, motiváló egyetemi éveket kínál.
A Szarvason működő Pedagógiai Kar a pedagógusképzés egyik meghatározó intézménye, mely képzéseit a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvodával való szoros együttműködésben valósítja meg.
Az Egyetem pedagógusképző campusán a magas színvonalú képzés elérését a lelkes és nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező oktatók, kutatók és a gyakorlati képzésben jártas, kiváló szakvezetők együttesen biztosítják. Munkájukat hozzáértő műszaki-technikai és adminisztratív személyzet támogatja, minden esetben figyelve a diákok igényeire.
Hallgatói szolgáltatásaink, melyek közül külön is kiemelendő a kollégium, a könyvtár, az informatikai labor, az internetes állomások és a vezeték nélküli hálózat, nagymértékben járulnak hozzá a sikeres egyetemi út bejárásához, a diploma megszerzéséhez.
A természeti értékekben bővelkedő Szarvas városa a turisztikai élményszerzés, a sportolás, az aktív pihenés mellett azt is elősegíti, hogy a nálunk tanulók egyetemi éveiket egy békés, barátságos és a szakmai fejlődés szempontjából ösztönző légkörben töltsék.

Oktatási kínálatunk alapképzésen: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító szak, továbbá óvodapedagógus és tanító szakon választható nemzetiségi roma, román, szlovák és német szakirány.
Alapképzéseink mellett intézményünk a pedagógus-továbbképzésben is jelentős szerepet vállal. A már diplomával rendelkező pedagógusok, valamint pedagógiai szakszolgálatok munkatársai 17 akkreditált szakirányú továbbképzési programunk közül válogathatnak.

Örömünkre szolgál, ha minket választ, és Szarvason, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán szerez diplomát.

Dr. Katona Krisztina
dékán

A kar felépítése

DÉKÁN
Dr. Katona Krisztina, tanszékvezető, főiskolai tanár, rektori megbízott
e-mail: dekan.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-000

DÉKÁNHELYETTES
Szabóné Dr. Balogh Ágota, főiskolai docens
e-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

SZARVASI FEJLESZTÉSI REKTORI MEGBÍZOTT
Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató, címzetes egyetemi docens
e-mail: kepzesi.igazgató[kukac]gfe.hu

Dékáni Titkárság
Dutkon Dominika, titkárnő
e-mail: titkarsag.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-002

Zsiga Jánosné, tanszéki adminisztrátor
e-mail: zsiga.janosne[kukac]gfe.hu

Tanulmányi Osztály
e-mail: to.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-000

Kovács Katalin Ildikó, osztályvezető
Tel: (66)886-006
e-mail: kovacs.katalin[kukac]gfe.hu

Adamovszki Mariann, tanulmányi előadó
Tel: (66)886-013
e-mail: adamovszki. mariann[kukac]gfe.hu

Feifrik Zoltán, tanulmányi előadó
Tel: (66)886-014
e-mail: feifrik.zoltan[kukac]gfe.hu

Lázi Nikoletta, tanulmányi főelőadó
Tel: (66)886-015
e-mail: lazi.nikoletta[kukac]gfe.hu

Karrier és Alumni Iroda
Tel: (66)-886-014

Feifrik Zoltán, referens
e-mail: karrieriroda[kukac]gfe.hu

Továbbképzési Iroda
Tel: (66)-886-017
vezető: Dr. Lestyán Erzsébet, adjunktus
e-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Varga Erzsébet, tanulmányi előadó
Tel: (66)-886-017
varga.erzsebet[kukac]gfe.hu

Gazdasági Osztály
Tel: (66)-886-021
Almási Annamária, gazdasági főelőadó
e-mail: almasi.annamaria[kukac]gfe.hu

Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna, személyügyi referens
e-mail: lipcseine.czifra.magdolna[kukac]gfe.hu

Kollégium
e-mail: kollegium.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-039

Feifrik Zoltán, kollégiumvezető

Informatikai Központ
Tel: (66)-886-011

Almási Zoltán, rendszergazda
e-mail: almasi.zoltan[kukac]gfe.hu

Liszkai Lóránt, informatikus
e-mail: liszkai.lorant[kukac]gfe.hu

GFE Szarvasi Könyvtára
e-mail: konyvtar.pk[kukac]gfe.hu
Tel: (66)-886-042

Daróczi Sándorné, könyvtárvezető
e-mail: daroczi.sandorne[kukac]gfe.hu

Vámosiné Szécsi Éva, könyvtáros
e-mail: vamosine.szecsi.eva[kukac]gfe.hu

Tanszékek, intézetek

GYERMEKNEVELÉSI ÉS MÓDSZERTANI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
e-mail: lipcsei.imre[kukac]gfe.hu

Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár
e-mail: fest.sarolta[kukac]gfe.hu

Dr. Gurka Dezső, főiskolai tanár
e-mail: gurka.dezso[kukac]gfe.hu

Dr. Halasi Szabolcs, főiskolai docens
e-mail: halasi.szabolcs[kukac]gfe.hu

Dr. Lestyán Erzsébet, adjunktus
e-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Dr. Németh Nóra Veronika, főiskolai docens
e-mail: nemeth.nora[kukac]gfe.hu

Dr. Soós István, főiskolai docens
e-mail: soos.istvan[kukac]gfe.hu

Vida Júlia, tanársegéd
vida.julia[kukac]gfe.hu

KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár
e-mail: katona.krisztina[kukac]gfe.hu

Baráth Nóra, tanársegéd
e-mail: barath.nora[kukac]gfe.hu

Dr. B. Kis Attila, főiskolai docens
e-mail: b.kis.attila[kukac]gfe.hu

Aradi Zsolt, tanársegéd
e-mail: aradi.zsolt[kukac]gfe.hu

Lonovics László, főiskolai docens
e-mail: lonovics.laszlo[kukac]gfe.hu

Szabóné Dr. Balogh Ágota, adjunktus
e-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

NEMZETISÉGI ÉS IDEGENNYELVI TANSZÉK
tanszékvezető: Dr. Szilvássy Orsolya, főiskolai tanár
e-mail: szilvassy.orsolya[kukac]gfe.hu

Szarka Péter, főiskolai docens
e-mail: szarka.peter[kukac]gfe.hu

Dr. Birescu Mihaéla Narcissza, nyelvtanár

Dekrét Márta, nyelvtanár
e-mail: dekret.marta[kukac]gfe.hu

Sándor Márta Judit, nyelvtanár
e-mail: sandor.marta.judit[kukac]gfe.hu

Gyakorlati Képzésvezetők:
Bíró Gyula igazgató, címzetes egyetemi docens – óvodapedagógus szak, levelező
Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus – tanító szak
Huszár Istvánné főisk. mesteroktató – óvodapedagógus szak, nappali

PK oktatóinak online fogadóórái

Mentoroktatók:

Aradi Zsolt, tanársegéd
e-mail: aradi.zsolt[kukac]gfe.hu

Dr. B. Kis Attila, főiskolai docens
e-mail: b.kis.attila[kukac]gfe.hu

Baráth Nóra, tanársegéd
e-mail: barath.nora[kukac]gfe.hu

Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár
e-mail: fest.sarolta[kukac]gfe.hu

Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár
e-mail: katona.krisztina[kukac]gfe.hu

Dr. Lestyán Erzsébet, adjunktus
e-mail: lestyan.erzsebet[kukac]gfe.hu

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
e-mail: lipcsei.imre[kukac]gfe.hu

Dr. Soós István, főiskolai docens
e-mail: soos.istvan[kukac]gfe.hu

Szabóné Dr. Balogh Ágota, adjunktus
e-mail: szabone.balogh.agota[kukac]gfe.hu

Vida Júlia, tanársegéd
vida.julia[kukac]gfe.hu

Kari hírek

Pedagógiai Kar bemutatkozó film