Dokumentumok

Tanulmányi és vizsgaszabályzat
A félév rendje
Tantervek

Teológiai kar


Pedagógia kar

Óvodapedagógus alapképzési szak

Alaptantervek

Intézmény egyedi jellegéből adódó specializációk

Szakirányok

Szabadon választható tárgyak

Tanító alapképzési szak

Alaptantervek

Intézmény egyedi jellegéből adódó specializációk

Műveltségterületi képzések

Szakirányok

Szabadon választható tárgyak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Alaptantervek


Gazdasági Kar

A békéscsabai Gazdasági Karon a következő alapszakokon és szakirányokon folyik képzés:

Gazdálkodás és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

  • marketing
  • üzletviteli menedzser
  • vállalati pénzügyek

Pénzügy és számvitel alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

  • pénzügy
  • számvitel

A specializácók választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Formanyomtatványok
Záróvizsga tételek

Szeged


Szarvas

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) záróvizsga tételei

Az Óvodapedagógus és Nemzetiségi-kisebbségi záróvizsgatételek

Óvodapedagógus szak záróvizsga tételek

Nemzetiségi – kisebbségi záróvizsga tételek

Tanító alapszak, műveltségterületi záróvizsgatételek, nemzeti-kisebbségi záróvizsgatételek

Műveltségterületi záróvizsga tételek

Nemzetiségi – kisebbségi záróvizsga tételek


Békéscsaba

Szakvizsga
Szigorlati tételsorok
Portfólió követelmények
Szakdolgozati segédletek
Tanító szak gyakorlati képzési programja
Óvodapedagógus szak gyakorlati képzési programja/kapcsolódó dokumentumok