Dokumentumok

A félév rendje
Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)
Tantervek

 

Egészség- és Szociális Tudományi Kar


Pedagógia Kar

Óvodapedagógus alapképzési szak

Alaptantervek

Intézmény egyedi jellegéből adódó specializációk

Szakirányok

Szabadon választható tárgyak

Tanító alapképzési szak

Alaptantervek

Intézmény egyedi jellegéből adódó specializációk

Műveltségterületi képzések

Szakirányok

Szabadon választható tárgyak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Alaptantervek

Szabadon választható tárgyak


Gazdasági Kar

A békéscsabai Gazdasági Karon a következő alapszakokon és szakirányokon folyik képzés:

Gazdálkodás és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

  • marketing
  • üzletviteli menedzser
  • vállalati pénzügyek

Pénzügy és számvitel alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

  • pénzügy
  • számvitel

A specializácók választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Kreditbeszámítási táblázat pénzügy-számvitel alapszakon (érvényes: 2021. szeptember 1-től)
Kreditbeszámítási táblázat gazdálkozdási és menedzsment alapszakon (érvényes: 2021. szeptember 1-től)

Kreditbeszámítási táblázat Pénzügy és számvitel FOKSZ-ról alapszakra
Kreditbeszámítási táblázat Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ-ról alapszakra


Teológiai Kar

2022/23. tanévtől – felmenő rendszerben – bevezetésre kerülő tantervek:

2021/22. tanévtől  – felmenő rendszerben – bevezetésre kerülő tantervek:

2017/18. tanévtől  – felmenő rendszerben – bevezetésre kerülő tantervek:

Formanyomtatványok

Egyetemi formanyomtatványok

Teológiai Kari formanyomtatványok

Pedagógiai Kari formanyomtatványok

Egészség- és Szociális Tudományi Kari formanyomtatványok

Gazdasági Kari formanyomtatványok

Záróvizsga tételek

Szeged


Szarvas

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) záróvizsga tételei

Az Óvodapedagógus és Nemzetiségi-kisebbségi záróvizsgatételek

Óvodapedagógus szak záróvizsga tételek

Nemzetiségi – kisebbségi záróvizsga tételek

Tanító alapszak, műveltségterületi záróvizsgatételek, nemzeti-kisebbségi záróvizsgatételek

Műveltségterületi záróvizsga tételek

Nemzetiségi – kisebbségi záróvizsga tételek


Békéscsaba


Gyula

Szakvizsga
Szigorlati tételsorok
Portfólió követelmények
Szakdolgozati segédletek
Tanító szak gyakorlati képzési programja / Kapcsolódó dokumentumok
Óvodapedagógus szak gyakorlati képzési programja/kapcsolódó dokumentumok
Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzési programja

kapcsolódó dokumentumok

1. Áttekintő lista

2. Egyéni gyakorlat 12345. félév tájékoztatói

3. Nyári intézményen kívüli gyakorlat 2. és 4. félév tájékoztatója

4. Összefüggő gyakorlat tájékoztatói (2 és 8 hetes)

5. Kiegészítő anyagok (megfigyelesi_naplo, hospitalasi tevekenyseg tervezese naplo, atado naplo, tevékenységi napló felépítése)