Dokumentumok

A félév rendje
Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)
Tantervek

 

Egészség- és Szociális Tudományi Kar

 


Pedagógia Kar

Óvodapedagógus alapképzési szak

Alaptantervek

Intézmény egyedi jellegéből adódó specializációk

Szakirányok

Szabadon választható tárgyak

Tanító alapképzési szak

Alaptantervek

Intézmény egyedi jellegéből adódó specializációk

Műveltségterületi képzések

Szakirányok

Szabadon választható tárgyak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Alaptantervek

Szabadon választható tárgyak

Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Szakirányú szakvizsgás képzés mintatantervei:

1.Fejlesztő óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
2.Fejlesztőpedagógus – tanító szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
3.Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
4.Gyógytestnevelés az óvodában iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
5.Kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
6.Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szak
7.Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
8.Multimédiás (e-learning) tananyagfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
9.”Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
10.0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
11.Projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
12.Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
13.Tehetségfejlesztő pedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Gazdasági Kar

A békéscsabai Gazdasági Karon a következő alapszakokon és szakirányokon folyik képzés:

Gazdálkodás és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

  • marketing
  • üzletviteli menedzser
  • vállalati pénzügyek

Pénzügy és számvitel alapszak nappali és levelező tagozat választható specializációk:

  • pénzügy
  • számvitel

A specializácók választása másodévben lehetséges és csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Kreditbeszámítási táblázat pénzügy-számvitel alapszakon (érvényes: 2021. szeptember 1-től)
Kreditbeszámítási táblázat gazdálkozdási és menedzsment alapszakon (érvényes: 2021. szeptember 1-től)

Kreditbeszámítási táblázat Pénzügy és számvitel FOKSZ-ról alapszakra
Kreditbeszámítási táblázat Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ-ról alapszakra


Teológiai Kar

2022/23. tanévtől – felmenő rendszerben – bevezetésre kerülő tantervek:

Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar szakirányú továbbképzési mintatanterve:

– Alkalmazott muzeológia szakirányú továbbképzés 2023

2021/22. tanévtől  – felmenő rendszerben – bevezetésre kerülő tantervek:

2017/18. tanévtől  – felmenő rendszerben – bevezetésre kerülő tantervek:

Formanyomtatványok

Egyetemi formanyomtatványok

Teológiai Kari formanyomtatványok

Pedagógiai Kari formanyomtatványok

Egészség- és Szociális Tudományi Kari formanyomtatványok

Gazdasági Kari formanyomtatványok

Záróvizsga tételek

Szeged


Szarvas

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA) záróvizsga tételei

Az Óvodapedagógus és Nemzetiségi-kisebbségi záróvizsgatételek

Óvodapedagógus szak záróvizsga tételek

Nemzetiségi – kisebbségi záróvizsga tételek

Tanító alapszak, műveltségterületi záróvizsgatételek, nemzeti-kisebbségi záróvizsgatételek

Műveltségterületi záróvizsga tételek

Nemzetiségi – kisebbségi záróvizsga tételek


Békéscsaba


Gyula

Szakvizsga
Szigorlati tételsorok
Portfólió követelmények
Szakdolgozati segédletek
Tanító szak gyakorlati képzési programja / Kapcsolódó dokumentumok
Óvodapedagógus szak gyakorlati képzési programja/kapcsolódó dokumentumok
Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzési programja

kapcsolódó dokumentumok

1. Áttekintő lista

2. Egyéni gyakorlat 12345. félév tájékoztatói

3. Nyári intézményen kívüli gyakorlat 2. és 4. félév tájékoztatója

4. Összefüggő gyakorlat tájékoztatói (2 és 8 hetes)

5. Kiegészítő anyagok (tevékenységi napló felépítése)