Oktatók előadásai

Dr. Beke Szilvia
Bíró Gyula

Bíró Gyula
igazgató, címzetes egyetemi docens
GFE Pedagógiai Kar

Bíró Gyula oktatónk előadása a XXV. Országos Óvodapedagógiai Szakmai Konferencián. Bővebben

Országos Szakmai témájú konferenciákon való előadói részvétel:

Rendezvény
Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok
Cím/Téma: Az internetgeneráció pedagógiai kihívásai
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2019. november 04-07.
Forrás

Rendezvény
XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel és Konferencia
Cím/Téma:
Az óvoda helye, szerepe, feladata a köznevelés rendszerében, az óvoda-iskola átmentet főbb kérdései, pedagógiai irányelvei, megoldásmódjai, a fejlettség mutatói, az iskolai nevelésre-oktatásra való óvodai felkészítés, a rugalmas iskolakezdés, fejlettség szerinti beiskolázás gyakorlata a törvényi változások tükrében, az óvodapedagógusok kompetenciái a pedagógusképzés megfelelősége ezek tükrében.
Helyszín: Budapest
Időpont: 2019. október 25.
Forrás 

Rendezvény
Nap min nap – Közéleti Magazin – interjú
Időpont: 2019. szeptember 25.
Forrás

Rendezvény
Szabadegyházai Kincsem Óvoda szervezésében – Évnyitó óvodavezetői tanácskozás
Cím/Téma:
Az óvodapedagógia és az óvodapedagógus, pedagógusképzés előtt álló kihívások, lehetőségek, azoknak az értékeknek a hangsúlyozása, amelyet mindenképpen erősítenie kell a szakmai közösségeknek, az intézmények vezetőinek a munkájuk során.
Helyszín: Szabadegyháza
Időpont: 2019. augusztus 22.
Forrás

Rendezvény
Nap mint nap – Közéleti Magazin
Időpont: 2019. július 15.
Forrás 

Rendezvény
Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások – EFOP-3.10.1-17-2017-00002 projekt – zárókonferenciája
Cím/Téma:
Kárpát-medencét felölelő kutatásértékelő zárórendezvény
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2019. június
Forrás

Rendezvény
Hírvivők Konferencia – „Közösség nélkül?” – a segítés műhelyei és intézményei
Cím/Téma:
Az oktatási intézmények, a gyermekvédelem, a gyermekjóléti szolgálat, büntetés-végrehajtás, és rendőrség szakmai-tudományos megközelítése
Helyszín: Szeged
Időpont: 2019. május 10.
Forrás

Rendezvény
„Játszani is engedd!” – Óvodapedagógiai Konferencia
Cím/Téma:
„Óvodásabb óvoda – óvodásabb iskola” – óvoda- és iskolapedagógia értékeinek, köznevelési törekvéseknek a bemutatása, amelyek támogatják az intézményekben folyó szakmai munkát, pedagógiai innovációkat
Helyszín: Kazincbarcika
Időpont: 2019. április 11.
Forrás

Rendezvény
Szakmai Nap – „Értékek óvodától iskoláig…”
Cím/Téma:
Az aktuálpedagógiai irányok, oktatáspolitikai törekvések bemutatása, amelyek a hazai óvodáztatás és iskolapedagógia irányainak meghatározói.
Helyszín: Dunaújváros
Időpont: 2019. április 08.
Forrás 

Rendezvény
XXII. Országos óvodai szakmai konferencia – a gyermekek mindenek felett álló érdekében
Cím/Téma:
XXI. századi család, és az óvoda korszerű partnerviszonya, gyermekeink harmonikus fejlődése érdekében
Helyszín: Budapest – Zuglói Civilház
Időpont: 2019. április 05.
Forrás

Rendezvény
XXII. Országos óvodai szakmai konferencia – a gyermekek mindenek felett álló érdekében
Cím/Téma:
Szervezetfejlesztési irányok bemutatása, intézménymenedzsment megközelítésben, láttatva azokat az elméleti és gyakorlati vonalakat, amelyek a hatékony és „egymásra figyelő” intézmény képét láttatják, eredményezhetik az óvodák profilalakításában.
Helyszín: Miskolc
Időpont: 2019. április 04.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma:
Az óvodai nevelés aktualitásainak áttekintése probléma érzékeny felvezetéssel.
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. november 21.
Forrás

Rendezvény
GYSZC Székely Mihály Szakgimnázium Humán Hét programja
Cím/Téma:
„Az írás gyönyörűsége”
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. november 08.
Forrás

Rendezvény
Nevelési Konferencia
Cím/Téma:
Az óvoda-iskola átmenet problematikája, a változó köznevelési rendszer értékközpontú megközelítése
Helyszín: Tura
Időpont: 2018. október 25.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma: „Van-e új az oNoAP alatt”
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. október 17.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szervezése – Tanévnyitó Tanácskozás
Cím/Téma: Köznevelés aktuális kérdései
Helyszín: Ózd
Időpont: 2018. október 04.
Forrás

Rendezvény
Interaktív előadás
Cím/Téma: Olvasás népszerűsítése a 10-14 éves korosztály számára
Helyszín: Kondoros – Dérczy Ferenc Könyvtár
Időpont: 2018. október 03.
Forrás

Rendezvény
Kamaszkori Testi-Lelki Egészség
Cím/Téma:
Az alsó tagozatról a felső tagozatra való áttérés testi-lelki kérdéseinek megválaszolása, kitérés a „krízishelyzetek” kezelésére
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. szeptember
Forrás

Rendezvény
Tanévnyitó Tanácskozás
Cím/Téma:
„Lendületben…” – óvodai és iskolai nevelés-oktatás értékeinek elemzése és bemutatása a köznevelés változó rendszerének néhány pedagógia, pszichológiai és oktatáspolitikai aspektusán keresztül.
Helyszín: Eger
Időpont: 2018. szeptember 27.
Forrás

Rendezvény
Tanévnyitó tanácskozás –  az SZTE JGYPK és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület rendezése
Cím/Téma: „Új kihívás – vagy mégsem?”
Az óvodapedagógiát érintő jogszabályi változások, a tartalmi megújulás lehetőségeinek, valamint a szakmai irányelvek bemutatása, amelyek a korszerű, modern és értékközpontú óvodapedagógiai, kisiskolás kor pedagógiájának gyakorlatát jellemzi.
Helyszín: Szeged
Időpont: 2018. szeptember 14.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felkérése
Cím/Téma:
Előadás az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosításáról, és az abból következő gyakorlati feladatokról, pedagógiai innovációs lehetőségekről.
Helyszín: Miskolc
Időpont: 2018. szeptember 11.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szervezése – „új tanév, új kihívások” szakmai konferencia
Cím/Téma:
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai, a hazai óvodapedagógia értékek, szakmai innovációs lehetőségek
Helyszín: Budapest
Időpont: 2018. szeptember 06.
Forrás

Rendezvény
Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Látványtár és Városi Óvoda – szakmai fórum és konferencia
Cím/Téma:
„Kincs, ami van…” – a kultúraátadás intézményi gyakorlata Szarvason
Gál Ferenc Főiskola műhelyeinek közművelődési együttműködéseinek, a Kincses Kultúróvoda szakmai, tartalmi fejlesztési irányainak bemutatása a Főiskola szarvasi gyakorlóintézményében
Helyszín: Kunszentmárton
Időpont: 2018. május 31.
Forrás

Rendezvény
„A gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatában…”
Cím/Téma: Az intézmény szakmai portfóliójának bemutatása
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. április 27.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma: A köznevelési rendszer átfogó kérdéseinek taglalása, különös tekintettel az óvoda-iskola átmenet problematikájára.
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. április 20.
Forrás

Rendezvény
1. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Kárpátaljai Pedagógus-Továbbképző Intézet
Nemzetközi Tudományos Konferencia
Cím/Téma: Kisebbségi oktatás Közép-Európában – A nemzetiségi iskolahálózat alakítása és alakulása Ukrajnában
Magyarországi nemzetiségek köznevelési rendszere, valamint lehetőségei
Helyszín: Beregszász
Időpont: 2017. december
Forrás

Rendezvény
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Műhelykonferencia
Cím/Téma: „Élet-értékek oktatása…”, avagy „értékórák” a köznevelés gyakorlatában, gyermekfilozófia és erkölcstan az oktatásban
Helyszín: Budapest – ELTE
Időpont: 2017. november 30.
Forrás

Rendezvény
„Új kihívások az etika oktatásában – filozófiai tradíciók és alternatív módszerek” című Konferencia
Cím/Téma: VAGY VALAMI MÁS… – társadalomismereti tartalmak tanításának lehetséges gyakorlata
Helyszín: Eger
Időpont: 2017. november 23-24.
Forrás

Rendezvény
A Magyar Filozófia Társaság Filozófiatanári tagozata – Konferencia
Cím/Téma: Helyzetjelentés…-az etika -„régi-új”- tantárgy a köznevelés gyakorlatában
Helyszín: Budapest
Időpont: 2017. november 18.
Forrás

Rendezvény
GYSZC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – Humán Hét
Cím/Téma: „Az olvasás gyönyörűsége, avagy miért iszonyú menő olvasni?”
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2017. november 14.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma: A Gál Ferenc Főiskola, mint a régió főiskolájának szakmai, képzési profiljainak bemutatása, kiemelten szólva a pedagógusképzés, és továbbképzés terén folytatott tevékenységéről.
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2017. október 06.
Forrás

Rendezvény
Szakmai Konferencia – Még zöldebb kalandok
Cím/Téma: Óvodai környezeti nevelés
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2017. május 12.
Forrás

Rendezvény
Evangélikus Pedagógiai Intézet szervezése – Regionális Szakmai Nap
Cím/Téma: „A FESZÜLTSÉG ENERGIÁI” – Művészetpedagógia-Élménypedagógia
Helyszín: Orosháza
Időpont: 2016. április 22.
Forrás

Rendezvény
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Igazgató Konferencia
Cím/Téma: A pedagógia időszerű kérdéseinek témái bemutatása egy-egy kiemelt kérdést fókuszba helyezve
Helyszín: Beregszász
Időpont: 2016. április 15.
Forrás: –

Rendezvény
Szakmai Nap és Tantestületi Hospitálás a Szarvasi Gyakorlóóvodában
Cím/Téma: A pedagógiai értékek bölcsődétől iskoláig, azokkal a módszertani elemekkel, amelyek jó kapcsolói lehetnek a különböző intézmények pedagógiai gyakorlatának
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2015. április 27.
Forrás

Rendezvény
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye – Regionális Szakmai Nap
Cím/Téma: „A köznevelés és pedagógia időszerű kérdései” Szarvason
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2015. március 31.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete szervezése  – V. Óvodapedagógiai Nyári Akadémia
Cím/Téma: „Óvoda kontra iskola ügy…” Változó világ, változó nevelési elképzelések – hogyan hat mindez az óvodai nevelésre?
Helyszín: Debrecen
Időpont: 2014. július 07-08.

 

Dr. Habil. Homoki Andrea
Dr. Horváth Gábor
Dr. Lipcsei Imre
Lonovics László
Dr. Olteanu Lucián Liviusz

Dr. Olteanu Lucián Liviusz
adjunktus
GFE ESZK Egészségturizmus Tanszék

A pedagógusok lelki egészségének megőrzésének lehetőségei

Dr. Soós Zsolt

Dr. Soós Zsolt
egyetemi docens
GFE ESZK Szociális Munka Tanszék

A XVII. Országos Szociális Szakmai Konferencián felkért plenáris előadóként vett részt Dr. Soós Zsolt egyetemi docens. Bővebben

Dr. Szilvássy Orsolya

DR. SZILVÁSSY ORSOLYA
főiskolai tanár, tanszékvezető,
kari Erasmus-koordinátor
GFE PK Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék

A Károli Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszéke „Körkörös nyomok” címmel 2022. november 25-én konferenciát szervezett a bűnügyi irodalom olvasásának lehetőségeiről. A konferencia témája a kortárs magyar ifjúsági és „felnőtt” krimi műfaji összefüggései, műfajváltozatai, a hazai bűnügyi irodalom története volt, kitekintéssel néhány új külföldi jelenségre is.
Dr. Szilvássy Orsolya, a GFE PK tanára meghívott előadóként „Kicsit noir, kicsit dark: hard-boiled krimi kamaszoknak? Az olvasók érzelmi bevonása és nevelése Szécsi Noémi Mandragóra utca 7. és Mészöly Ágnes A kupolák titka című ifjúsági regényeiben” címmel tartott előadást.
Program

Dr. Thékes István