Oktatók előadásai

Dr. Thékes István

Dr. Thékes István PhD
docens, külügyi titkár
GFE ESZK Társadalompedagógia Tanszék

Prof. Dr. hab. Zakar Péter

Prof. Dr. hab. Zakar Péter
egyetemi tanár
GFE TK Keresztény Művelődéstörténeti Intézet

Lonovics László

Lonovics László
főiskolai docens
festő- és grafikusművész
GFE PK Kommunikációs Tanszék

Bíró Gyula

Bíró Gyula
igazgató, címzetes egyetemi docens
képzésfejlesztési igazgató
GFE ESZK Társadalompedagógia Tanszék

Országos Szakmai témájú konferenciákon való előadói részvétel:

Rendezvény
Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok
Cím/Téma: Az internetgeneráció pedagógiai kihívásai
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2019. november 04-07.
Forrás

Rendezvény
XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel és Konferencia
Cím/Téma:
Az óvoda helye, szerepe, feladata a köznevelés rendszerében, az óvoda-iskola átmentet főbb kérdései, pedagógiai irányelvei, megoldásmódjai, a fejlettség mutatói, az iskolai nevelésre-oktatásra való óvodai felkészítés, a rugalmas iskolakezdés, fejlettség szerinti beiskolázás gyakorlata a törvényi változások tükrében, az óvodapedagógusok kompetenciái a pedagógusképzés megfelelősége ezek tükrében.
Helyszín: Budapest
Időpont: 2019. október 25.
Forrás 

Rendezvény
Nap min nap – Közéleti Magazin – interjú
Időpont: 2019. szeptember 25.
Forrás

Rendezvény
Szabadegyházai Kincsem Óvoda szervezésében – Évnyitó óvodavezetői tanácskozás
Cím/Téma:
Az óvodapedagógia és az óvodapedagógus, pedagógusképzés előtt álló kihívások, lehetőségek, azoknak az értékeknek a hangsúlyozása, amelyet mindenképpen erősítenie kell a szakmai közösségeknek, az intézmények vezetőinek a munkájuk során.
Helyszín: Szabadegyháza
Időpont: 2019. augusztus 22.
Forrás

Rendezvény
Nap mint nap – Közéleti Magazin
Időpont: 2019. július 15.
Forrás 

Rendezvény
Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások – EFOP-3.10.1-17-2017-00002 projekt – zárókonferenciája
Cím/Téma:
Kárpát-medencét felölelő kutatásértékelő zárórendezvény
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2019. június
Forrás

Rendezvény
Hírvivők Konferencia – “Közösség nélkül?” – a segítés műhelyei és intézményei
Cím/Téma:
Az oktatási intézmények, a gyermekvédelem, a gyermekjóléti szolgálat, büntetés-végrehajtás, és rendőrség szakmai-tudományos megközelítése
Helyszín: Szeged
Időpont: 2019. május 10.
Forrás

Rendezvény
“Játszani is engedd!” – Óvodapedagógiai Konferencia
Cím/Téma:
“Óvodásabb óvoda – óvodásabb iskola” – óvoda- és iskolapedagógia értékeinek, köznevelési törekvéseknek a bemutatása, amelyek támogatják az intézményekben folyó szakmai munkát, pedagógiai innovációkat
Helyszín: Kazincbarcika
Időpont: 2019. április 11.
Forrás

Rendezvény
Szakmai Nap – “Értékek óvodától iskoláig…”
Cím/Téma:
Az aktuálpedagógiai irányok, oktatáspolitikai törekvések bemutatása, amelyek a hazai óvodáztatás és iskolapedagógia irányainak meghatározói.
Helyszín: Dunaújváros
Időpont: 2019. április 08.
Forrás 

Rendezvény
XXII. Országos óvodai szakmai konferencia – a gyermekek mindenek felett álló érdekében
Cím/Téma:
XXI. századi család, és az óvoda korszerű partnerviszonya, gyermekeink harmonikus fejlődése érdekében
Helyszín: Budapest – Zuglói Civilház
Időpont: 2019. április 05.
Forrás

Rendezvény
XXII. Országos óvodai szakmai konferencia – a gyermekek mindenek felett álló érdekében
Cím/Téma:
Szervezetfejlesztési irányok bemutatása, intézménymenedzsment megközelítésben, láttatva azokat az elméleti és gyakorlati vonalakat, amelyek a hatékony és „egymásra figyelő” intézmény képét láttatják, eredményezhetik az óvodák profilalakításában.
Helyszín: Miskolc
Időpont: 2019. április 04.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma:
Az óvodai nevelés aktualitásainak áttekintése probléma érzékeny felvezetéssel.
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. november 21.
Forrás

Rendezvény
GYSZC Székely Mihály Szakgimnázium Humán Hét programja
Cím/Téma:
“Az írás gyönyörűsége”
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. november 08.
Forrás

Rendezvény
Nevelési Konferencia
Cím/Téma:
Az óvoda-iskola átmenet problematikája, a változó köznevelési rendszer értékközpontú megközelítése
Helyszín: Tura
Időpont: 2018. október 25.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma: „Van-e új az oNoAP alatt”
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. október 17.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szervezése – Tanévnyitó Tanácskozás
Cím/Téma: Köznevelés aktuális kérdései
Helyszín: Ózd
Időpont: 2018. október 04.
Forrás

Rendezvény
Interaktív előadás
Cím/Téma: Olvasás népszerűsítése a 10-14 éves korosztály számára
Helyszín: Kondoros – Dérczy Ferenc Könyvtár
Időpont: 2018. október 03.
Forrás

Rendezvény
Kamaszkori Testi-Lelki Egészség
Cím/Téma:
Az alsó tagozatról a felső tagozatra való áttérés testi-lelki kérdéseinek megválaszolása, kitérés a “krízishelyzetek” kezelésére
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. szeptember
Forrás

Rendezvény
Tanévnyitó Tanácskozás
Cím/Téma:
“Lendületben…” – óvodai és iskolai nevelés-oktatás értékeinek elemzése és bemutatása a köznevelés változó rendszerének néhány pedagógia, pszichológiai és oktatáspolitikai aspektusán keresztül.
Helyszín: Eger
Időpont: 2018. szeptember 27.
Forrás

Rendezvény
Tanévnyitó tanácskozás –  az SZTE JGYPK és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület rendezése
Cím/Téma: “Új kihívás – vagy mégsem?”
Az óvodapedagógiát érintő jogszabályi változások, a tartalmi megújulás lehetőségeinek, valamint a szakmai irányelvek bemutatása, amelyek a korszerű, modern és értékközpontú óvodapedagógiai, kisiskolás kor pedagógiájának gyakorlatát jellemzi.
Helyszín: Szeged
Időpont: 2018. szeptember 14.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felkérése
Cím/Téma:
Előadás az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosításáról, és az abból következő gyakorlati feladatokról, pedagógiai innovációs lehetőségekről.
Helyszín: Miskolc
Időpont: 2018. szeptember 11.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szervezése – “új tanév, új kihívások” szakmai konferencia
Cím/Téma:
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai, a hazai óvodapedagógia értékek, szakmai innovációs lehetőségek
Helyszín: Budapest
Időpont: 2018. szeptember 06.
Forrás

Rendezvény
Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Látványtár és Városi Óvoda – szakmai fórum és konferencia
Cím/Téma:
“Kincs, ami van…” – a kultúraátadás intézményi gyakorlata Szarvason
Gál Ferenc Főiskola műhelyeinek közművelődési együttműködéseinek, a Kincses Kultúróvoda szakmai, tartalmi fejlesztési irányainak bemutatása a Főiskola szarvasi gyakorlóintézményében
Helyszín: Kunszentmárton
Időpont: 2018. május 31.
Forrás

Rendezvény
“A gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatában…”
Cím/Téma: Az intézmény szakmai portfóliójának bemutatása
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. április 27.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma: A köznevelési rendszer átfogó kérdéseinek taglalása, különös tekintettel az óvoda-iskola átmenet problematikájára.
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2018. április 20.
Forrás

Rendezvény
1. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Kárpátaljai Pedagógus-Továbbképző Intézet
Nemzetközi Tudományos Konferencia
Cím/Téma: Kisebbségi oktatás Közép-Európában – A nemzetiségi iskolahálózat alakítása és alakulása Ukrajnában
Magyarországi nemzetiségek köznevelési rendszere, valamint lehetőségei
Helyszín: Beregszász
Időpont: 2017. december
Forrás

Rendezvény
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Műhelykonferencia
Cím/Téma: “Élet-értékek oktatása…”, avagy “értékórák” a köznevelés gyakorlatában, gyermekfilozófia és erkölcstan az oktatásban
Helyszín: Budapest – ELTE
Időpont: 2017. november 30.
Forrás

Rendezvény
“Új kihívások az etika oktatásában – filozófiai tradíciók és alternatív módszerek” című Konferencia
Cím/Téma: VAGY VALAMI MÁS… – társadalomismereti tartalmak tanításának lehetséges gyakorlata
Helyszín: Eger
Időpont: 2017. november 23-24.
Forrás

Rendezvény
A Magyar Filozófia Társaság Filozófiatanári tagozata – Konferencia
Cím/Téma: Helyzetjelentés…-az etika -“régi-új”- tantárgy a köznevelés gyakorlatában
Helyszín: Budapest
Időpont: 2017. november 18.
Forrás

Rendezvény
GYSZC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – Humán Hét
Cím/Téma: „Az olvasás gyönyörűsége, avagy miért iszonyú menő olvasni?”
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2017. november 14.
Forrás

Rendezvény
Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – Módszertani szakmai nap
Cím/Téma: A Gál Ferenc Főiskola, mint a régió főiskolájának szakmai, képzési profiljainak bemutatása, kiemelten szólva a pedagógusképzés, és továbbképzés terén folytatott tevékenységéről.
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2017. október 06.
Forrás

Rendezvény
Szakmai Konferencia – Még zöldebb kalandok
Cím/Téma: Óvodai környezeti nevelés
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2017. május 12.
Forrás

Rendezvény
Evangélikus Pedagógiai Intézet szervezése – Regionális Szakmai Nap
Cím/Téma: “A FESZÜLTSÉG ENERGIÁI” – Művészetpedagógia-Élménypedagógia
Helyszín: Orosháza
Időpont: 2016. április 22.
Forrás

Rendezvény
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Igazgató Konferencia
Cím/Téma: A pedagógia időszerű kérdéseinek témái bemutatása egy-egy kiemelt kérdést fókuszba helyezve
Helyszín: Beregszász
Időpont: 2016. április 15.
Forrás: –

Rendezvény
Szakmai Nap és Tantestületi Hospitálás a Szarvasi Gyakorlóóvodában
Cím/Téma: A pedagógiai értékek bölcsődétől iskoláig, azokkal a módszertani elemekkel, amelyek jó kapcsolói lehetnek a különböző intézmények pedagógiai gyakorlatának
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2015. április 27.
Forrás

Rendezvény
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye – Regionális Szakmai Nap
Cím/Téma: “A köznevelés és pedagógia időszerű kérdései” Szarvason
Helyszín: Szarvas
Időpont: 2015. március 31.
Forrás

Rendezvény
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete szervezése  – V. Óvodapedagógiai Nyári Akadémia
Cím/Téma: “Óvoda kontra iskola ügy…” Változó világ, változó nevelési elképzelések – hogyan hat mindez az óvodai nevelésre?
Helyszín: Debrecen
Időpont: 2014. július 07-08.

 

Dr. Lipcsei Imre

Dr. Lipcsei Imre
főiskolai tanár
GFE Pedagógiai Kar

Dr. Hab. Homoki Andrea

Dr. hab. Homoki Andrea
főiskola tanár, intézetvezető
GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Dr. Beke Szilvia

Dr. Beke Szilvia
főiskolai tanár, dékánhelyettes
GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar